Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MANGGALA LANDAU TUBUN BAYUR RAYA SUNGAI BAKAH NYANGGAI PELINGGANG MANDAU BARU BINA JAYA LANDAU GARONG NANGA PINTAS SENEMPAK NANGA KELAWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 819 290 209 223 247 228 487 171 168 630 636 211 4319
  PR 768 264 214 218 231 224 439 159 200 615 612 193 4137
  JML 1587 554 423 441 478 452 926 330 368 1245 1248 404 8456
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  PR 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
  JML 21 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 0 1 6 0 0 0 0 2 7 0 18
  PR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6
  JML 2 0 0 1 10 0 0 0 0 4 7 0 24
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 835 290 210 224 253 228 487 171 168 632 643 211 4352
  PR 775 264 216 218 235 224 441 159 200 617 612 193 4154
  JML 1610 554 426 442 488 452 928 330 368 1249 1255 404 8506
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 817 283 209 223 247 228 471 171 168 630 636 211 4294
  PR 659 261 214 218 231 224 424 159 200 615 612 193 4010
  JML 1476 544 423 441 478 452 895 330 368 1245 1248 404 8304
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  PR 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
  JML 21 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 0 1 6 0 0 0 0 2 7 0 18
  PR 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6
  JML 2 0 0 1 10 0 0 0 0 4 7 0 24
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 833 283 210 224 253 228 471 171 168 632 643 211 4327
  PR 666 261 216 218 235 224 426 159 200 617 612 193 4027
  JML 1499 544 426 442 488 452 897 330 368 1249 1255 404 8354

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MANGGALA LANDAU TUBUN BAYUR RAYA SUNGAI BAKAH NYANGGAI PELINGGANG MANDAU BARU BINA JAYA LANDAU GARONG NANGA PINTAS SENEMPAK NANGA KELAWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1616 566 432 451 488 462 947 336 376 1271 1271 413 8629
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 117 22 6 9 0 10 49 6 8 22 16 9 274
4 Jumlah surat suara digunakan 1499 544 426 442 488 452 897 330 368 1249 1255 404 8354
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MANGGALA LANDAU TUBUN BAYUR RAYA SUNGAI BAKAH NYANGGAI PELINGGANG MANDAU BARU BINA JAYA LANDAU GARONG NANGA PINTAS SENEMPAK NANGA KELAWAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1492 541 426 442 487 452 896 329 364 1247 1249 402 8327
2 Jumlah Suara tidak sah 7 3 0 0 1 0 1 1 4 2 6 2 27
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1499 544 426 442 488 452 897 330 368 1249 1255 404 8354

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MANGGALA LANDAU TUBUN BAYUR RAYA SUNGAI BAKAH NYANGGAI PELINGGANG MANDAU BARU BINA JAYA LANDAU GARONG NANGA PINTAS SENEMPAK NANGA KELAWAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 612 385 19 16 2 36 89 38 230 702 978 328 3435
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 880 156 407 426 485 416 807 291 134 545 271 74 4892
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1492 541 426 442 487 452 896 329 364 1247 1249 402 8327