Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PELITA JAYA KELUAS HULU LAJA LINTAH TAUM BUKIT RAYA HARAPAN JAYA ULAK MUID TOGAN BARU DURIAN JAYA GANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 605 374 490 391 644 472 709 511 616 531 5343
  PR 626 309 485 401 642 448 719 466 568 496 5160
  JML 1231 683 975 792 1286 920 1428 977 1184 1027 10503
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 4 0 4 6 10 3 4 3 35
  PR 0 0 4 0 5 1 8 2 10 0 30
  JML 0 1 8 0 9 7 18 5 14 3 65
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 605 375 494 391 648 478 719 514 620 534 5378
  PR 626 309 489 401 647 449 727 468 578 496 5190
  JML 1231 684 983 792 1295 927 1446 982 1198 1030 10568
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 605 313 490 391 644 431 707 511 605 531 5228
  PR 626 284 485 401 642 406 715 466 567 481 5073
  JML 1231 597 975 792 1286 837 1422 977 1172 1012 10301
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 4 0 4 6 10 3 4 3 35
  PR 0 0 4 0 5 1 8 2 10 0 30
  JML 0 1 8 0 9 7 18 5 14 3 65
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 605 314 494 391 648 437 717 514 609 534 5263
  PR 626 284 489 401 647 407 723 468 577 481 5103
  JML 1231 598 983 792 1295 844 1440 982 1186 1015 10366

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PELITA JAYA KELUAS HULU LAJA LINTAH TAUM BUKIT RAYA HARAPAN JAYA ULAK MUID TOGAN BARU DURIAN JAYA GANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1257 698 996 808 1309 941 1459 998 1210 1049 10725
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 26 100 13 16 14 97 19 16 24 34 359
4 Jumlah surat suara digunakan 1231 598 983 792 1295 844 1440 982 1186 1015 10366
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PELITA JAYA KELUAS HULU LAJA LINTAH TAUM BUKIT RAYA HARAPAN JAYA ULAK MUID TOGAN BARU DURIAN JAYA GANJANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1227 593 980 792 1265 840 1434 949 1185 1014 10279
2 Jumlah Suara tidak sah 4 5 3 0 30 4 6 33 1 1 87
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1231 598 983 792 1295 844 1440 982 1186 1015 10366

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PELITA JAYA KELUAS HULU LAJA LINTAH TAUM BUKIT RAYA HARAPAN JAYA ULAK MUID TOGAN BARU DURIAN JAYA GANJANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 927 142 83 39 807 253 161 210 208 78 2908
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 300 451 897 753 458 587 1273 739 977 936 7371
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1227 593 980 792 1265 840 1434 949 1185 1014 10279