Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUTERA PAMPANG HARAPAN GUNUNG SEMBILAN SEDAHAN JAYA HARAPAN MULIA BENAWAI AGUNG SIMPANG TIGA SEJAHTERA PANGKALAN BUTON RIAM BERASAP JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1964 412 412 808 977 801 614 722 1596 609 8915
  PR 2088 396 412 735 930 784 615 690 1550 587 8787
  JML 4052 808 824 1543 1907 1585 1229 1412 3146 1196 17702
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 35 0 0 1 7 2 1 0 12 0 58
  PR 25 0 0 0 4 0 1 0 5 0 35
  JML 60 0 0 1 11 2 2 0 17 0 93
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
  PR 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 7
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 43 0 0 3 0 3 2 0 8 11 70
  PR 42 0 1 1 1 2 6 0 8 7 68
  JML 85 0 1 4 1 5 8 0 16 18 138
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2043 414 412 812 984 806 617 722 1617 620 9047
  PR 2157 396 414 736 935 786 622 690 1563 594 8893
  JML 4200 810 826 1548 1919 1592 1239 1412 3180 1214 17940
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1344 282 224 576 599 497 426 420 978 388 5734
  PR 1414 256 229 558 622 557 448 460 985 405 5934
  JML 2758 538 453 1134 1221 1054 874 880 1963 793 11668
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 35 0 0 1 7 2 1 0 12 0 58
  PR 25 0 0 0 4 0 1 0 5 0 35
  JML 60 0 0 1 11 2 2 0 17 0 93
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 43 0 0 3 0 3 2 0 8 11 70
  PR 42 0 1 1 1 2 6 0 8 7 68
  JML 85 0 1 4 1 5 8 0 16 18 138
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1422 282 224 580 606 502 429 420 998 399 5862
  PR 1481 256 231 559 627 559 455 460 998 412 6038
  JML 2903 538 455 1139 1233 1061 884 880 1996 811 11900

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUTERA PAMPANG HARAPAN GUNUNG SEMBILAN SEDAHAN JAYA HARAPAN MULIA BENAWAI AGUNG SIMPANG TIGA SEJAHTERA PANGKALAN BUTON RIAM BERASAP JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4139 826 841 1576 1947 1619 1255 1442 3212 1223 18080
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1235 288 386 437 714 558 371 562 1210 412 6173
4 Jumlah surat suara digunakan 2903 538 455 1139 1233 1061 884 880 1996 811 11900
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUTERA PAMPANG HARAPAN GUNUNG SEMBILAN SEDAHAN JAYA HARAPAN MULIA BENAWAI AGUNG SIMPANG TIGA SEJAHTERA PANGKALAN BUTON RIAM BERASAP JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2885 536 455 1132 1226 1061 875 877 1982 810 11839
2 Jumlah Suara tidak sah 18 2 0 7 7 0 9 3 14 1 61
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2903 538 455 1139 1233 1061 884 880 1996 811 11900

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUTERA PAMPANG HARAPAN GUNUNG SEMBILAN SEDAHAN JAYA HARAPAN MULIA BENAWAI AGUNG SIMPANG TIGA SEJAHTERA PANGKALAN BUTON RIAM BERASAP JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1887 415 297 594 755 608 531 462 1354 488 7391
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 998 121 158 538 471 453 344 415 628 322 4448
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2885 536 455 1132 1226 1061 875 877 1982 810 11839