Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS MADU SARI MEKAR SARI SUNGAI RAYA DALAM PARIT BARU MEKAR BARU PULAU JAMBU KALIBANDUNG LIMBUNG SUNGAI BULAN SUNGAI AMBANGAH ARANG LIMBUNG KUALA DUA TEBANG KACANG SUNGAI ASAM PULAU LIMBUNG KAPUR GUNUNG TAMANG MUARA BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5770 5218 1326 3896 7554 13092 1651 290 722 5196 1163 2099 7836 9986 2045 5545 855 3612 664 368 78888
  PR 5789 5233 1291 3716 7601 12810 1501 286 675 5658 1083 2019 8046 9918 1970 5539 769 3493 569 330 78296
  JML 11559 10451 2617 7612 15155 25902 3152 576 1397 10854 2246 4118 15882 19904 4015 11084 1624 7105 1233 698 157184
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 15 25 0 0 75 63 5 7 4 13 0 6 29 14 0 1 0 6 3 0 266
  PR 3 6 0 2 87 50 0 0 6 11 0 1 40 14 0 0 0 4 2 0 226
  JML 18 31 0 2 162 113 5 7 10 24 0 7 69 28 0 1 0 10 5 0 492
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 22 0 0 47 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 73
  PR 0 4 0 0 0 0 11 0 0 44 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 66
  JML 0 4 0 0 0 0 33 0 0 91 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 139
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 138 221 2 34 431 399 47 1 1 77 0 14 192 103 2 11 21 34 5 0 1733
  PR 254 254 1 40 432 390 41 0 3 80 0 10 215 105 1 16 11 40 1 0 1894
  JML 392 475 3 74 863 789 88 1 4 157 0 24 407 208 3 27 32 74 6 0 3627
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 5923 5464 1328 3930 8060 13554 1725 298 727 5333 1163 2119 8057 10106 2047 5557 876 3653 672 368 80960
  PR 6046 5497 1292 3758 8120 13250 1553 286 684 5793 1083 2030 8301 10042 1971 5555 780 3539 572 330 80482
  JML 11969 10961 2620 7688 16180 26804 3278 584 1411 11126 2246 4149 16358 20148 4018 11112 1656 7192 1244 698 161442
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 3436 2736 1002 2577 4270 7649 1142 151 464 3506 676 1363 5068 6346 1359 3840 348 2551 502 243 49229
  PR 3577 3069 952 2646 4595 7773 1062 180 506 3984 710 1301 5817 6612 1280 4011 329 2485 423 225 51537
  JML 7013 5805 1954 5223 8865 15422 2204 331 970 7490 1386 2664 10885 12958 2639 7851 677 5036 925 468 100766
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 15 25 0 0 75 63 5 7 4 11 0 6 29 14 0 1 0 6 3 0 264
  PR 3 6 0 1 87 50 0 0 6 11 0 1 40 14 0 0 0 4 2 0 225
  JML 18 31 0 1 162 113 5 7 10 22 0 7 69 28 0 1 0 10 5 0 489
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 13 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43
  PR 0 1 0 0 0 0 5 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 42
  JML 0 1 0 0 0 0 18 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 85
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 138 221 2 34 431 372 47 1 1 77 0 14 192 103 2 11 21 34 5 0 1706
  PR 254 254 1 40 432 370 41 0 3 80 0 10 215 105 1 16 11 40 1 0 1874
  JML 392 475 3 74 863 742 88 1 4 157 0 24 407 208 3 27 32 74 6 0 3580
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3589 2982 1004 2611 4776 8084 1207 159 469 3623 676 1383 5289 6463 1361 3852 369 2592 510 243 51242
  PR 3834 3330 953 2687 5114 8193 1108 180 515 4109 710 1312 6072 6731 1281 4027 340 2531 426 225 53678
  JML 7423 6312 1957 5298 9890 16277 2315 339 984 7732 1386 2695 11361 13194 2642 7879 709 5123 936 468 104920

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS MADU SARI MEKAR SARI SUNGAI RAYA DALAM PARIT BARU MEKAR BARU PULAU JAMBU KALIBANDUNG LIMBUNG SUNGAI BULAN SUNGAI AMBANGAH ARANG LIMBUNG KUALA DUA TEBANG KACANG SUNGAI ASAM PULAU LIMBUNG KAPUR GUNUNG TAMANG MUARA BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 11809 10671 2671 7755 15466 26412 3219 587 1426 11067 2291 4203 16155 20333 4257 11307 1658 7246 1258 712 160503
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 16 13 1 0 0 2 0 0 1 12 0 5 0 1 0 0 52
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4386 4359 714 2456 5560 10122 903 248 442 3333 905 1508 4793 7127 1615 3423 949 2122 322 244 55531
4 Jumlah surat suara digunakan 7423 6312 1957 5298 9890 16277 2315 339 984 7732 1386 2695 11361 13194 2642 7879 709 5123 936 468 104920
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS MADU SARI MEKAR SARI SUNGAI RAYA DALAM PARIT BARU MEKAR BARU PULAU JAMBU KALIBANDUNG LIMBUNG SUNGAI BULAN SUNGAI AMBANGAH ARANG LIMBUNG KUALA DUA TEBANG KACANG SUNGAI ASAM PULAU LIMBUNG KAPUR GUNUNG TAMANG MUARA BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 7386 6275 1949 5251 9839 16201 2298 337 975 7687 1376 2683 11281 13133 2634 7844 702 5097 928 465 104341
2 Jumlah Suara tidak sah 37 37 8 47 51 76 17 2 9 45 10 12 80 61 8 35 7 26 8 3 579
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 7423 6312 1957 5298 9890 16277 2315 339 984 7732 1386 2695 11361 13194 2642 7879 709 5123 936 468 104920

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI RAYA TELUK KAPUAS MADU SARI MEKAR SARI SUNGAI RAYA DALAM PARIT BARU MEKAR BARU PULAU JAMBU KALIBANDUNG LIMBUNG SUNGAI BULAN SUNGAI AMBANGAH ARANG LIMBUNG KUALA DUA TEBANG KACANG SUNGAI ASAM PULAU LIMBUNG KAPUR GUNUNG TAMANG MUARA BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2765 2724 1694 4054 4937 5073 1329 212 449 5136 617 1722 7027 7914 1781 6154 296 3193 80 172 57329
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 4621 3551 255 1197 4902 11128 969 125 526 2551 759 961 4254 5219 853 1690 406 1904 848 293 47012
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 7386 6275 1949 5251 9839 16201 2298 337 975 7687 1376 2683 11281 13133 2634 7844 702 5097 928 465 104341