Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNG BERINGIN MUARA TIGA SUMBER AGUNG SUNGAI KERAWANG TANJUNG HARAPAN AMBARAWA NIPAH PANJANG SUNGAI JAWI SUNGAI BESAR TASIK MALAYA PADANG TIKAR DUA PADANG TIKAR SATU TELUK NIBUNG BATU AMPAR MEDAN MAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 314 507 420 564 665 348 1063 346 375 457 1586 1434 1520 3394 330 13323
  PR 279 444 389 503 463 342 990 314 339 458 1487 1468 1381 3075 325 12257
  JML 593 951 809 1067 1128 690 2053 660 714 915 3073 2902 2901 6469 655 25580
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 4 15 0 30
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
  JML 0 2 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 6 19 0 36
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 6 3 2 25 0 50
  PR 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 4 27 0 45
  JML 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 13 5 6 52 0 95
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 314 510 420 564 671 348 1077 346 376 457 1593 1437 1526 3434 330 13403
  PR 279 446 389 503 463 342 993 314 339 458 1494 1470 1387 3106 325 12308
  JML 593 956 809 1067 1134 690 2070 660 715 915 3087 2907 2913 6540 655 25711
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 305 349 292 417 284 252 540 221 231 284 861 769 919 1764 181 7669
  PR 272 328 291 384 248 232 574 203 236 283 884 844 950 1723 175 7627
  JML 577 677 583 801 532 484 1114 424 467 567 1745 1613 1869 3487 356 15296
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 4 15 0 28
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 6
  JML 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 1 0 6 19 0 34
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 6 3 2 24 0 49
  PR 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 7 2 4 27 0 45
  JML 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 13 5 6 51 0 94
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 305 351 292 417 290 252 554 221 231 284 868 772 925 1803 181 7746
  PR 272 330 291 384 248 232 577 203 236 283 891 846 956 1754 175 7678
  JML 577 681 583 801 538 484 1131 424 467 567 1759 1618 1881 3557 356 15424

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNG BERINGIN MUARA TIGA SUMBER AGUNG SUNGAI KERAWANG TANJUNG HARAPAN AMBARAWA NIPAH PANJANG SUNGAI JAWI SUNGAI BESAR TASIK MALAYA PADANG TIKAR DUA PADANG TIKAR SATU TELUK NIBUNG BATU AMPAR MEDAN MAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 605 970 825 1088 1151 704 2041 674 729 939 3135 2958 2960 6601 668 26048
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 52
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 28 288 242 287 613 220 910 250 262 372 1376 1340 1079 2993 312 10572
4 Jumlah surat suara digunakan 577 681 583 801 538 484 1131 424 467 567 1759 1618 1881 3557 356 15424
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNG BERINGIN MUARA TIGA SUMBER AGUNG SUNGAI KERAWANG TANJUNG HARAPAN AMBARAWA NIPAH PANJANG SUNGAI JAWI SUNGAI BESAR TASIK MALAYA PADANG TIKAR DUA PADANG TIKAR SATU TELUK NIBUNG BATU AMPAR MEDAN MAS Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 573 674 579 796 535 483 1121 423 461 565 1749 1611 1848 3538 355 15311
2 Jumlah Suara tidak sah 4 7 4 5 3 1 10 1 6 2 10 7 33 19 1 113
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 577 681 583 801 538 484 1131 424 467 567 1759 1618 1881 3557 356 15424

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNG BERINGIN MUARA TIGA SUMBER AGUNG SUNGAI KERAWANG TANJUNG HARAPAN AMBARAWA NIPAH PANJANG SUNGAI JAWI SUNGAI BESAR TASIK MALAYA PADANG TIKAR DUA PADANG TIKAR SATU TELUK NIBUNG BATU AMPAR MEDAN MAS
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 133 343 329 438 336 352 667 281 354 437 900 1179 1324 1778 280 9131
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 440 331 250 358 199 131 454 142 107 128 849 432 524 1760 75 6180
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 573 674 579 796 535 483 1121 423 461 565 1749 1611 1848 3538 355 15311