Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KUBU AIR PUTIH TELUK NANGKA JANGKANG SATU JANGKANG DUA PINANG DALAM SUNGAI TERUS PELITA JAYA MENGKALANG KAMPUNG BARU SEPAKAT BARU OLAK-OLAK KUBU SUNGAI SELAMAT SUNGAI BEMBAN PINANG LUAR SERUAT DUA SERUAT TIGA DABONG AMBAWANG MENGKALANG JAMBU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2202 1064 1216 527 550 515 393 310 403 963 167 1586 216 991 855 612 593 849 926 154 15092
  PR 2234 952 1173 481 534 499 345 295 361 904 183 1504 223 972 794 609 553 768 903 148 14435
  JML 4436 2016 2389 1008 1084 1014 738 605 764 1867 350 3090 439 1963 1649 1221 1146 1617 1829 302 29527
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10
  PR 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 14
  JML 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 18
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 4 22 2 0 1 0 13 0 0 13 0 0 0 1 0 5 4 0 66
  PR 2 0 6 33 3 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 60
  JML 3 0 10 55 5 0 1 0 21 0 0 18 0 0 0 1 0 8 4 0 126
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2208 1064 1221 549 552 515 394 310 416 963 167 1599 216 991 855 613 593 867 932 154 15179
  PR 2241 952 1180 514 537 499 345 295 371 904 183 1509 223 972 794 609 553 783 904 148 14516
  JML 4449 2016 2401 1063 1089 1014 739 605 787 1867 350 3108 439 1963 1649 1222 1146 1650 1836 302 29695
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1088 683 774 346 341 339 280 182 226 559 156 836 155 719 605 350 425 499 757 82 9402
  PR 1160 717 827 324 358 364 243 187 221 528 152 851 157 643 645 343 452 470 696 84 9422
  JML 2248 1400 1601 670 699 703 523 369 447 1087 308 1687 312 1362 1250 693 877 969 1453 166 18824
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10
  PR 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 14
  JML 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 10
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 4 22 2 0 1 0 13 0 0 13 0 0 0 1 0 5 4 0 66
  PR 2 0 6 33 3 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 59
  JML 3 0 10 55 5 0 1 0 21 0 0 18 0 0 0 1 0 7 4 0 125
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1094 683 779 368 343 339 281 182 239 559 156 849 155 719 605 351 425 513 763 82 9485
  PR 1167 717 834 357 361 364 243 187 231 528 152 856 157 643 645 343 452 480 697 84 9498
  JML 2261 1400 1613 725 704 703 524 369 470 1087 308 1705 312 1362 1250 694 877 993 1460 166 18983

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KUBU AIR PUTIH TELUK NANGKA JANGKANG SATU JANGKANG DUA PINANG DALAM SUNGAI TERUS PELITA JAYA MENGKALANG KAMPUNG BARU SEPAKAT BARU OLAK-OLAK KUBU SUNGAI SELAMAT SUNGAI BEMBAN PINANG LUAR SERUAT DUA SERUAT TIGA DABONG AMBAWANG MENGKALANG JAMBU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4525 2056 2435 1028 1107 1035 753 617 778 1902 357 3154 450 2003 1687 1253 1164 1656 1866 309 30135
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2264 656 822 298 403 332 228 248 308 815 49 1449 138 641 437 559 287 663 406 143 11146
4 Jumlah surat suara digunakan 2261 1400 1613 725 704 703 524 369 470 1087 308 1705 312 1362 1250 694 877 993 1460 166 18983
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KUBU AIR PUTIH TELUK NANGKA JANGKANG SATU JANGKANG DUA PINANG DALAM SUNGAI TERUS PELITA JAYA MENGKALANG KAMPUNG BARU SEPAKAT BARU OLAK-OLAK KUBU SUNGAI SELAMAT SUNGAI BEMBAN PINANG LUAR SERUAT DUA SERUAT TIGA DABONG AMBAWANG MENGKALANG JAMBU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2256 1394 1611 722 699 697 518 367 470 1081 307 1698 310 1356 1236 691 872 988 1457 165 18895
2 Jumlah Suara tidak sah 5 6 2 3 5 6 6 2 0 6 1 7 2 6 14 3 5 5 3 1 88
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2261 1400 1613 725 704 703 524 369 470 1087 308 1705 312 1362 1250 694 877 993 1460 166 18983

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KUBU AIR PUTIH TELUK NANGKA JANGKANG SATU JANGKANG DUA PINANG DALAM SUNGAI TERUS PELITA JAYA MENGKALANG KAMPUNG BARU SEPAKAT BARU OLAK-OLAK KUBU SUNGAI SELAMAT SUNGAI BEMBAN PINANG LUAR SERUAT DUA SERUAT TIGA DABONG AMBAWANG MENGKALANG JAMBU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1433 853 779 309 304 270 233 178 322 663 286 912 214 921 619 468 836 533 512 92 10737
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 823 541 832 413 395 427 285 189 148 418 21 786 96 435 617 223 36 455 945 73 8158
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2256 1394 1611 722 699 697 518 367 470 1081 307 1698 310 1356 1236 691 872 988 1457 165 18895