Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CANDI PANGKALAN SATU BUMI HARJO SUNGAI BADAUN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG BATU BELAMAN SUNGAI KAPITAN KUBU SUNGAI BAKAU TELUK BOGAM KERAYA SEBUAI TELUK PULAI SUNGAI CABANG KUMAI HILIR KUMAI HULU SEBUAI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1513 799 1681 713 312 1282 744 1746 1504 544 422 208 182 142 358 3223 3004 97 18474
  PR 1436 733 1519 652 218 1208 788 1642 1346 509 403 212 178 117 319 3055 2511 97 16943
  JML 2949 1532 3200 1365 530 2490 1532 3388 2850 1053 825 420 360 259 677 6278 5515 194 35417
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 10 0 2 0 7 0 2 10 0 0 0 7 12 41 0 92
  PR 0 0 0 2 0 3 0 5 0 2 9 0 0 0 4 4 0 0 29
  JML 0 0 1 12 0 5 0 12 0 4 19 0 0 0 11 16 41 0 121
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 22 2 37 38 1 24 0 23 9 4 3 1 4 0 1 50 73 0 292
  PR 27 3 41 23 0 21 0 21 4 4 5 0 4 0 4 43 61 0 261
  JML 49 5 78 61 1 45 0 44 13 8 8 1 8 0 5 93 134 0 553
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1535 801 1719 761 313 1308 744 1776 1513 550 435 209 186 142 366 3285 3118 97 18858
  PR 1463 736 1560 677 218 1232 788 1668 1350 515 417 212 182 117 327 3102 2572 97 17233
  JML 2998 1537 3279 1438 531 2540 1532 3444 2863 1065 852 421 368 259 693 6387 5690 194 36091
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1115 594 1250 506 199 881 422 1254 691 368 293 120 128 110 233 1970 2044 74 12252
  PR 1120 603 1206 431 136 940 436 1265 728 372 298 144 139 100 177 2042 1833 73 12043
  JML 2235 1197 2456 937 335 1821 858 2519 1419 740 591 264 267 210 410 4012 3877 147 24295
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 10 0 2 0 7 0 2 10 0 0 0 7 12 41 0 92
  PR 0 0 0 2 0 3 0 5 0 2 9 0 0 0 4 4 0 0 29
  JML 0 0 1 12 0 5 0 12 0 4 19 0 0 0 11 16 41 0 121
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 22 2 37 38 1 24 0 23 9 4 3 1 4 0 1 50 73 0 292
  PR 27 3 41 23 0 21 0 21 4 4 5 0 4 0 4 43 61 0 261
  JML 49 5 78 61 1 45 0 44 13 8 8 1 8 0 5 93 134 0 553
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1137 596 1288 554 200 907 422 1284 700 374 306 121 132 110 241 2032 2158 74 12636
  PR 1147 606 1247 456 136 964 436 1291 732 378 312 144 143 100 185 2089 1894 73 12333
  JML 2284 1202 2535 1010 336 1871 858 2575 1432 752 618 265 275 210 426 4121 4052 147 24969

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CANDI PANGKALAN SATU BUMI HARJO SUNGAI BADAUN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG BATU BELAMAN SUNGAI KAPITAN KUBU SUNGAI BAKAU TELUK BOGAM KERAYA SEBUAI TELUK PULAI SUNGAI CABANG KUMAI HILIR KUMAI HULU SEBUAI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3012 1564 3270 1394 542 2542 1564 3462 2911 1076 842 430 368 265 692 6411 5635 198 36178
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 7 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 23
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 721 360 735 384 206 669 706 887 1479 322 224 165 93 55 266 2280 1583 51 11186
4 Jumlah surat suara digunakan 2284 1202 2535 1010 336 1871 858 2575 1432 752 618 265 275 210 426 4121 4052 147 24969
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CANDI PANGKALAN SATU BUMI HARJO SUNGAI BADAUN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG BATU BELAMAN SUNGAI KAPITAN KUBU SUNGAI BAKAU TELUK BOGAM KERAYA SEBUAI TELUK PULAI SUNGAI CABANG KUMAI HILIR KUMAI HULU SEBUAI TIMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2271 1191 2514 1009 334 1862 857 2563 1418 746 612 262 271 205 415 4083 4024 146 24783
2 Jumlah Suara tidak sah 13 11 21 1 2 9 1 12 14 6 6 3 4 5 11 38 28 1 186
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2284 1202 2535 1010 336 1871 858 2575 1432 752 618 265 275 210 426 4121 4052 147 24969

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CANDI PANGKALAN SATU BUMI HARJO SUNGAI BADAUN SUNGAI SEKONYER SUNGAI TENDANG BATU BELAMAN SUNGAI KAPITAN KUBU SUNGAI BAKAU TELUK BOGAM KERAYA SEBUAI TELUK PULAI SUNGAI CABANG KUMAI HILIR KUMAI HULU SEBUAI TIMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1725 422 1116 676 188 1415 627 1656 836 355 338 140 161 154 260 2229 2242 91 14631
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 546 769 1398 333 146 447 230 907 582 391 274 122 110 51 155 1854 1782 55 10152
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2271 1191 2514 1009 334 1862 857 2563 1418 746 612 262 271 205 415 4083 4024 146 24783