Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAAMANG HILIR BAAMANG TENGAH BAAMANG HULU TANAH MAS BAAMANG BARAT TINDUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3812 10255 3492 378 2552 442 20931
  PR 3806 10348 3310 334 2553 398 20749
  JML 7618 20603 6802 712 5105 840 41680
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 13 88 0 0 24 0 125
  PR 6 92 0 0 22 0 120
  JML 19 180 0 0 46 0 245
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 9 0 9
  PR 0 0 0 0 10 0 10
  JML 0 0 0 0 19 0 19
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 74 531 220 3 483 1 1312
  PR 56 513 160 9 475 0 1213
  JML 130 1044 380 12 958 1 2525
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3899 10874 3712 381 3068 443 22377
  PR 3868 10953 3470 343 3060 398 22092
  JML 7767 21827 7182 724 6128 841 44469
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2067 5601 2102 288 1588 260 11906
  PR 2153 5890 2130 283 1612 271 12339
  JML 4220 11491 4232 571 3200 531 24245
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 13 83 0 0 24 0 120
  PR 6 85 0 0 22 0 113
  JML 19 168 0 0 46 0 233
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 9 0 9
  PR 0 0 0 0 10 0 10
  JML 0 0 0 0 19 0 19
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 72 529 220 3 473 1 1298
  PR 56 513 160 9 453 0 1191
  JML 128 1042 380 12 926 1 2489
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2152 6213 2322 291 2094 261 13333
  PR 2215 6488 2290 292 2097 271 13653
  JML 4367 12701 4612 583 4191 532 26986

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAAMANG HILIR BAAMANG TENGAH BAAMANG HULU TANAH MAS BAAMANG BARAT TINDUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 7781 21046 6949 728 5213 858 42575
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 24 0 0 0 0 24
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3414 8321 2337 145 1022 326 15565
4 Jumlah surat suara digunakan 4367 12701 4612 583 4191 532 26986
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAAMANG HILIR BAAMANG TENGAH BAAMANG HULU TANAH MAS BAAMANG BARAT TINDUK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4326 12625 4577 576 4159 526 26789
2 Jumlah Suara tidak sah 41 76 35 7 32 6 197
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4367 12701 4612 583 4191 532 26986

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAAMANG HILIR BAAMANG TENGAH BAAMANG HULU TANAH MAS BAAMANG BARAT TINDUK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2486 7132 2109 247 1991 199 14164
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1840 5493 2468 329 2168 327 12625
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4326 12625 4577 576 4159 526 26789