Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAPINANG HULU HANTIPAH BAMADU PANYANGUAN BABAUNG SERAMBUT BABIRAH HANAUT RAWA SARI MAKARTI JAYA SATIRUK BAPINANG HILIR LAUT BAPINANG HILIR BANTIAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 376 245 327 200 873 351 569 661 255 287 487 486 864 395 6376
  PR 346 225 276 189 791 311 513 586 233 260 452 468 802 328 5780
  JML 722 470 603 389 1664 662 1082 1247 488 547 939 954 1666 723 12156
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 3 0 1 0 4 0 7 0 0 13 0 5 0 43
  PR 4 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 14
  JML 14 4 0 1 0 5 0 11 0 0 17 0 5 0 57
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 0 3 0 10 0 0 9 6 9 15 0 0 8 68
  PR 8 0 3 0 8 0 0 20 7 12 10 0 1 11 80
  JML 16 0 6 0 18 0 0 29 13 21 25 0 1 19 148
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 394 248 330 201 883 355 569 677 261 296 515 486 869 403 6487
  PR 358 226 279 189 799 312 513 610 240 272 466 468 803 339 5874
  JML 752 474 609 390 1682 667 1082 1287 501 568 981 954 1672 742 12361
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 218 127 162 123 446 233 297 271 138 199 255 347 355 243 3414
  PR 242 125 182 134 480 177 268 314 137 190 249 383 392 207 3480
  JML 460 252 344 257 926 410 565 585 275 389 504 730 747 450 6894
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 3 0 1 0 4 0 7 0 0 13 0 5 0 43
  PR 4 1 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 14
  JML 14 4 0 1 0 5 0 11 0 0 17 0 5 0 57
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 0 3 0 10 0 0 9 6 9 15 0 0 8 68
  PR 8 0 3 0 8 0 0 20 7 12 10 0 1 11 80
  JML 16 0 6 0 18 0 0 29 13 21 25 0 1 19 148
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 236 130 165 124 456 237 297 287 144 208 283 347 360 251 3525
  PR 254 126 185 134 488 178 268 338 144 202 263 383 393 218 3574
  JML 490 256 350 258 944 415 565 625 288 410 546 730 753 469 7099

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAPINANG HULU HANTIPAH BAMADU PANYANGUAN BABAUNG SERAMBUT BABIRAH HANAUT RAWA SARI MAKARTI JAYA SATIRUK BAPINANG HILIR LAUT BAPINANG HILIR BANTIAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 738 480 617 397 1700 677 1105 1273 498 559 962 975 1702 739 12422
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 27 30
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 248 224 267 139 756 262 540 648 210 148 416 245 947 243 5293
4 Jumlah surat suara digunakan 490 256 350 258 944 415 565 625 288 410 546 730 753 469 7099
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAPINANG HULU HANTIPAH BAMADU PANYANGUAN BABAUNG SERAMBUT BABIRAH HANAUT RAWA SARI MAKARTI JAYA SATIRUK BAPINANG HILIR LAUT BAPINANG HILIR BANTIAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 482 249 343 254 930 407 562 611 283 405 539 729 740 466 7000
2 Jumlah Suara tidak sah 8 7 7 4 14 8 3 14 5 5 7 1 13 3 99
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 490 256 350 258 944 415 565 625 288 410 546 730 753 469 7099

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAPINANG HULU HANTIPAH BAMADU PANYANGUAN BABAUNG SERAMBUT BABIRAH HANAUT RAWA SARI MAKARTI JAYA SATIRUK BAPINANG HILIR LAUT BAPINANG HILIR BANTIAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 300 78 55 173 487 226 184 269 87 122 181 273 376 309 3120
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 182 171 288 81 443 181 378 342 196 283 358 456 364 157 3880
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 482 249 343 254 930 407 562 611 283 405 539 729 740 466 7000