Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUMBANG KALANG BAKTI KARYA MULYA AGUNG GUNUNG MAKMUR TUMBANG MANYA TUMBANG GAGU BUNTUT NUSA TUMBANG SEPANYANG SUNGAI HANYA TUMBANG HEJAN TUMBANG RAMAI TUMBANG NGAHAN SUNGAI PURING KULUK TELAWANG WARINGIN AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1465 455 626 1205 310 207 50 1036 353 156 112 135 690 241 1298 8339
  PR 978 388 516 1062 306 181 50 564 333 141 83 104 501 231 786 6224
  JML 2443 843 1142 2267 616 388 100 1600 686 297 195 239 1191 472 2084 14563
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 63
  PR 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38
  JML 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 101
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 87 0 0 0 0 0 6 5 2 0 1 20 0 4 25 150
  PR 67 0 0 0 0 0 3 11 2 0 1 5 0 0 30 119
  JML 154 0 0 0 0 0 9 16 4 0 2 25 0 4 55 269
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1561 455 626 1205 310 207 56 1041 355 156 113 155 690 245 1377 8552
  PR 1060 388 516 1062 306 181 53 575 335 141 84 109 501 231 839 6381
  JML 2621 843 1142 2267 616 388 109 1616 690 297 197 264 1191 476 2216 14933
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 727 285 303 710 200 173 39 621 295 112 112 77 424 96 684 4858
  PR 515 239 279 569 186 154 49 406 239 96 83 70 287 92 448 3712
  JML 1242 524 582 1279 386 327 88 1027 534 208 195 147 711 188 1132 8570
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 63
  PR 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 38
  JML 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 101
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 87 0 0 0 0 0 6 5 2 0 1 20 0 4 25 150
  PR 67 0 0 0 0 0 3 11 2 0 1 5 0 0 30 119
  JML 154 0 0 0 0 0 9 16 4 0 2 25 0 4 55 269
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 823 285 303 710 200 173 45 626 297 112 113 97 424 100 763 5071
  PR 597 239 279 569 186 154 52 417 241 96 84 75 287 92 501 3869
  JML 1420 524 582 1279 386 327 97 1043 538 208 197 172 711 192 1264 8940

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUMBANG KALANG BAKTI KARYA MULYA AGUNG GUNUNG MAKMUR TUMBANG MANYA TUMBANG GAGU BUNTUT NUSA TUMBANG SEPANYANG SUNGAI HANYA TUMBANG HEJAN TUMBANG RAMAI TUMBANG NGAHAN SUNGAI PURING KULUK TELAWANG WARINGIN AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2496 861 1165 2317 629 396 102 1634 701 303 199 244 1216 482 2128 14873
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 10 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1066 337 583 1015 243 69 5 591 163 95 2 72 505 290 863 5899
4 Jumlah surat suara digunakan 1420 524 582 1279 386 327 97 1043 538 208 197 172 711 192 1264 8940
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUMBANG KALANG BAKTI KARYA MULYA AGUNG GUNUNG MAKMUR TUMBANG MANYA TUMBANG GAGU BUNTUT NUSA TUMBANG SEPANYANG SUNGAI HANYA TUMBANG HEJAN TUMBANG RAMAI TUMBANG NGAHAN SUNGAI PURING KULUK TELAWANG WARINGIN AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1406 520 577 1273 381 327 91 1036 534 208 197 171 703 191 1253 8868
2 Jumlah Suara tidak sah 14 4 5 6 5 0 6 7 4 0 0 1 8 1 11 72
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1420 524 582 1279 386 327 97 1043 538 208 197 172 711 192 1264 8940

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUMBANG KALANG BAKTI KARYA MULYA AGUNG GUNUNG MAKMUR TUMBANG MANYA TUMBANG GAGU BUNTUT NUSA TUMBANG SEPANYANG SUNGAI HANYA TUMBANG HEJAN TUMBANG RAMAI TUMBANG NGAHAN SUNGAI PURING KULUK TELAWANG WARINGIN AGUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 215 118 107 333 13 19 15 129 27 16 2 25 104 4 356 1483
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1191 402 470 940 368 308 76 907 507 192 195 146 599 187 897 7385
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1406 520 577 1273 381 327 91 1036 534 208 197 171 703 191 1253 8868