Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANGKALAN REKAN TAMBUN RAYA TARUNG MARUAH PANARUNG BANGAI JAYA BASARANG JAYA BATU NINDAN LUNUK RAMBA PANGKALAN SARI MALUEN BASENGKAI BASARANG BATUAH NANING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 902 826 256 261 747 546 491 324 464 682 340 975 412 262 7488
  PR 863 798 228 266 785 544 511 314 449 668 345 850 401 237 7259
  JML 1765 1624 484 527 1532 1090 1002 638 913 1350 685 1825 813 499 14747
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 0 0 17 0 1 1 1 4 1 5 0 0 35
  PR 0 7 0 0 13 1 0 1 0 1 1 5 0 0 29
  JML 0 12 0 0 30 1 1 2 1 5 2 10 0 0 64
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 902 833 256 261 764 546 492 325 465 699 341 980 412 262 7538
  PR 863 808 228 266 798 545 511 315 449 680 346 855 401 237 7302
  JML 1765 1641 484 527 1562 1091 1003 640 914 1379 687 1835 813 499 14840
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 360 492 128 149 406 379 295 217 238 380 188 489 266 151 4138
  PR 391 538 107 160 440 385 311 232 304 455 221 510 294 168 4516
  JML 751 1030 235 309 846 764 606 449 542 835 409 999 560 319 8654
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 0 0 17 0 1 1 1 4 1 5 0 0 35
  PR 0 7 0 0 13 1 0 1 0 1 1 5 0 0 29
  JML 0 12 0 0 30 1 1 2 1 5 2 10 0 0 64
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 360 499 128 149 423 379 296 218 239 392 189 494 266 151 4183
  PR 391 548 107 160 453 386 311 233 304 462 222 515 294 168 4554
  JML 751 1047 235 309 876 765 607 451 543 854 411 1009 560 319 8737

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANGKALAN REKAN TAMBUN RAYA TARUNG MARUAH PANARUNG BANGAI JAYA BASARANG JAYA BATU NINDAN LUNUK RAMBA PANGKALAN SARI MALUEN BASENGKAI BASARANG BATUAH NANING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1802 1658 494 539 1574 1113 1024 651 943 1381 700 1863 831 504 15077
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1051 611 259 230 698 345 417 200 400 527 289 854 271 185 6337
4 Jumlah surat suara digunakan 751 1047 235 309 876 765 607 451 543 854 411 1009 560 319 8737
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANGKALAN REKAN TAMBUN RAYA TARUNG MARUAH PANARUNG BANGAI JAYA BASARANG JAYA BATU NINDAN LUNUK RAMBA PANGKALAN SARI MALUEN BASENGKAI BASARANG BATUAH NANING Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 742 1042 234 305 868 761 601 450 529 844 401 997 549 316 8639
2 Jumlah Suara tidak sah 9 5 1 4 8 4 6 1 14 10 10 12 11 3 98
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 751 1047 235 309 876 765 607 451 543 854 411 1009 560 319 8737

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANGKALAN REKAN TAMBUN RAYA TARUNG MARUAH PANARUNG BANGAI JAYA BASARANG JAYA BATU NINDAN LUNUK RAMBA PANGKALAN SARI MALUEN BASENGKAI BASARANG BATUAH NANING
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 397 583 155 168 526 303 326 242 259 505 234 604 310 215 4827
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 345 459 79 137 342 458 275 208 270 339 167 393 239 101 3812
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 742 1042 234 305 868 761 601 450 529 844 401 997 549 316 8639