Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MENGKATIP BATAMPANG BATILAP TELUK TIMBAU DAMPARAN KALANIS MAHAJANDAU SUNGAI JAYA LEHAI MANGKATIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1424 552 314 431 867 889 387 584 474 113 6035
  PR 1394 550 292 439 862 854 340 535 459 109 5834
  JML 2818 1102 606 870 1729 1743 727 1119 933 222 11869
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 6 0 2 2 18 0 3 0 0 35
  PR 5 6 0 0 2 21 0 2 1 0 37
  JML 9 12 0 2 4 39 0 5 1 0 72
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1428 562 314 434 869 907 387 587 474 113 6075
  PR 1400 557 292 439 864 875 340 537 460 109 5873
  JML 2828 1119 606 873 1733 1782 727 1124 934 222 11948
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 815 280 168 319 520 534 257 407 358 83 3741
  PR 809 305 174 338 541 541 218 368 368 85 3747
  JML 1624 585 342 657 1061 1075 475 775 726 168 7488
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 5
  PR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 6 0 2 2 18 0 3 0 0 35
  PR 5 6 0 0 2 21 0 2 1 0 37
  JML 9 12 0 2 4 39 0 5 1 0 72
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 819 290 168 322 522 552 257 410 358 83 3781
  PR 815 312 174 338 543 562 218 370 369 85 3786
  JML 1634 602 342 660 1065 1114 475 780 727 168 7567

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MENGKATIP BATAMPANG BATILAP TELUK TIMBAU DAMPARAN KALANIS MAHAJANDAU SUNGAI JAYA LEHAI MANGKATIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2882 1125 619 885 1766 1780 742 1145 954 227 12125
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1248 523 277 224 701 666 266 365 227 59 4556
4 Jumlah surat suara digunakan 1634 602 342 660 1065 1114 475 780 727 168 7567
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MENGKATIP BATAMPANG BATILAP TELUK TIMBAU DAMPARAN KALANIS MAHAJANDAU SUNGAI JAYA LEHAI MANGKATIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1623 598 336 654 1054 1101 474 768 726 165 7499
2 Jumlah Suara tidak sah 11 4 6 6 11 13 1 12 1 3 68
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1634 602 342 660 1065 1114 475 780 727 168 7567

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MENGKATIP BATAMPANG BATILAP TELUK TIMBAU DAMPARAN KALANIS MAHAJANDAU SUNGAI JAYA LEHAI MANGKATIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 973 364 174 268 511 790 93 266 406 103 3948
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 650 234 162 386 543 311 381 502 320 62 3551
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1623 598 336 654 1054 1101 474 768 726 165 7499