Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LANJAS BERINGIN RAYA SEI RAHAYU II SEI RAHAYU I RIMBA SARI PANDREH LEMO II LEMO I MELAYU DATAI NIRUI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 6278 94 373 309 431 997 1187 600 9059 123 19451
  PR 5906 97 344 268 362 850 1111 529 9103 89 18659
  JML 12184 191 717 577 793 1847 2298 1129 18162 212 38110
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 107 3 0 0 4 5 0 9 93 0 221
  PR 45 2 0 0 0 1 6 0 63 0 117
  JML 152 5 0 0 4 6 6 9 156 0 338
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 15 3 0 2 9 2 2 13 33 3 82
  PR 6 2 0 3 8 2 0 15 22 2 60
  JML 21 5 0 5 17 4 2 28 55 5 142
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 310 6 17 1 3 0 2 39 338 0 716
  PR 318 3 7 0 12 0 0 13 335 2 690
  JML 628 9 24 1 15 0 2 52 673 2 1406
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 6710 106 390 312 447 1004 1191 661 9523 126 20470
  PR 6275 104 351 271 382 853 1117 557 9523 93 19526
  JML 12985 210 741 583 829 1857 2308 1218 19046 219 39996
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 3498 62 221 178 282 419 682 378 5087 49 10856
  PR 3322 51 207 144 272 363 613 325 5055 38 10390
  JML 6820 113 428 322 554 782 1295 703 10142 87 21246
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 107 3 0 0 4 5 0 9 93 0 221
  PR 45 2 0 0 0 1 6 0 63 0 117
  JML 152 5 0 0 4 6 6 9 156 0 338
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 6
  PR 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7
  JML 4 0 0 4 0 0 0 3 0 2 13
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 310 6 17 1 3 0 2 39 338 0 716
  PR 318 3 7 0 12 0 0 13 335 2 690
  JML 628 9 24 1 15 0 2 52 673 2 1406
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3915 71 238 181 289 424 684 429 5518 50 11799
  PR 3689 56 214 146 284 364 619 338 5453 41 11204
  JML 7604 127 452 327 573 788 1303 767 10971 91 23003

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LANJAS BERINGIN RAYA SEI RAHAYU II SEI RAHAYU I RIMBA SARI PANDREH LEMO II LEMO I MELAYU DATAI NIRUI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 12506 196 733 580 806 1883 2347 1164 18496 217 38928
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 51 0 0 0 0 0 0 2 74 0 127
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4851 69 281 253 233 1095 1044 395 7451 126 15798
4 Jumlah surat suara digunakan 7604 127 452 327 573 788 1303 767 10971 91 23003
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LANJAS BERINGIN RAYA SEI RAHAYU II SEI RAHAYU I RIMBA SARI PANDREH LEMO II LEMO I MELAYU DATAI NIRUI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 7553 124 448 323 570 785 1294 758 10910 89 22854
2 Jumlah Suara tidak sah 51 3 4 4 3 3 9 9 61 2 149
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 7604 127 452 327 573 788 1303 767 10971 91 23003

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LANJAS BERINGIN RAYA SEI RAHAYU II SEI RAHAYU I RIMBA SARI PANDREH LEMO II LEMO I MELAYU DATAI NIRUI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3918 32 180 73 158 85 480 198 5655 8 10787
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3635 92 268 250 412 700 814 560 5255 81 12067
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 7553 124 448 323 570 785 1294 758 10910 89 22854