Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TEWANG BERINGIN TEWANG MANYANGEN TEWANG RANGKANG TUMBANG TERUSAN TERUSAN DANUM BANGKUANG TEWANG RANGAS PENDAHARA HAMPALAM KARYA UNGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 484 264 622 277 293 552 163 1184 256 748 4843
  PR 448 253 603 270 236 468 151 1080 232 570 4311
  JML 932 517 1225 547 529 1020 314 2264 488 1318 9154
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 23 0 0 2 0 0 0 21 0 46
  PR 0 3 0 0 4 0 0 0 15 0 22
  JML 0 26 0 0 6 0 0 0 36 0 68
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 0 29 0 31 6 0 69
  PR 0 0 1 1 0 12 0 24 5 0 43
  JML 0 0 2 3 0 41 0 55 11 0 112
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 485 287 623 279 295 588 163 1216 283 748 4967
  PR 449 256 604 271 240 480 151 1104 252 570 4377
  JML 934 543 1227 550 535 1068 314 2320 535 1318 9344
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 283 191 374 167 166 356 146 695 152 469 2999
  PR 282 189 386 181 147 212 137 687 166 370 2757
  JML 565 380 760 348 313 568 283 1382 318 839 5756
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 9
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 2 0 0 0 0 7 0 1 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 22 0 0 1 0 0 0 11 0 34
  PR 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 9
  JML 0 24 0 0 1 0 0 0 18 0 43
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 0 29 0 31 6 0 69
  PR 0 0 1 1 0 12 0 24 5 0 43
  JML 0 0 2 3 0 41 0 55 11 0 112
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 284 213 375 169 167 392 146 727 169 469 3111
  PR 283 191 387 182 147 224 137 711 178 370 2810
  JML 567 404 762 351 314 616 283 1438 347 839 5921

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TEWANG BERINGIN TEWANG MANYANGEN TEWANG RANGKANG TUMBANG TERUSAN TERUSAN DANUM BANGKUANG TEWANG RANGAS PENDAHARA HAMPALAM KARYA UNGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 952 528 1250 559 540 1041 321 2309 498 1347 9345
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 376 124 488 208 226 425 38 871 151 507 3414
4 Jumlah surat suara digunakan 567 404 762 351 314 616 283 1438 347 839 5921
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TEWANG BERINGIN TEWANG MANYANGEN TEWANG RANGKANG TUMBANG TERUSAN TERUSAN DANUM BANGKUANG TEWANG RANGAS PENDAHARA HAMPALAM KARYA UNGGANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 562 402 758 348 310 610 278 1430 347 830 5875
2 Jumlah Suara tidak sah 5 2 4 3 4 6 5 8 0 9 46
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 567 404 762 351 314 616 283 1438 347 839 5921

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TEWANG BERINGIN TEWANG MANYANGEN TEWANG RANGKANG TUMBANG TERUSAN TERUSAN DANUM BANGKUANG TEWANG RANGAS PENDAHARA HAMPALAM KARYA UNGGANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 129 49 83 53 47 158 43 276 105 325 1268
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 433 353 675 295 263 452 235 1154 242 505 4607
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 562 402 758 348 310 610 278 1430 347 830 5875