Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TUMBANG GAEI TANJUNG BATIK TUMBANG KABURAI TUMBANG KAJAMEI RANGAN BAHEKANG RANGAN RONDAN RANTAU PANDAN TUMBANG DAHUEI TUMBANG KARUEI TUMBANG KATAEI PENDA NANGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 187 66 927 368 39 81 151 128 212 61 47 2267
  PR 160 56 119 220 39 65 117 112 188 40 41 1157
  JML 347 122 1046 588 78 146 268 240 400 101 88 3424
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2 10
  PR 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5
  JML 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 3 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 5 0 0 0 11 0 0 0 17
  PR 0 1 0 3 0 0 0 5 0 0 0 9
  JML 0 2 0 8 0 0 0 16 0 0 0 26
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 187 67 927 373 43 85 151 139 212 61 49 2294
  PR 160 57 119 223 41 67 117 117 188 40 42 1171
  JML 347 124 1046 596 84 152 268 256 400 101 91 3465
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 129 47 639 255 21 45 98 76 181 46 35 1572
  PR 106 32 119 133 24 40 70 83 170 29 34 840
  JML 235 79 758 388 45 85 168 159 351 75 69 2412
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8
  PR 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
  JML 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 5 0 0 0 11 0 0 0 17
  PR 0 1 0 3 0 0 0 5 0 0 0 9
  JML 0 2 0 8 0 0 0 16 0 0 0 26
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 129 48 639 260 25 49 98 87 181 46 35 1597
  PR 106 33 119 136 26 42 70 88 170 29 34 853
  JML 235 81 758 396 51 91 168 175 351 75 69 2450

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TUMBANG GAEI TANJUNG BATIK TUMBANG KABURAI TUMBANG KAJAMEI RANGAN BAHEKANG RANGAN RONDAN RANTAU PANDAN TUMBANG DAHUEI TUMBANG KARUEI TUMBANG KATAEI PENDA NANGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 354 125 1068 601 80 149 275 249 408 104 90 3503
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 119 44 310 205 29 58 106 74 57 29 21 1052
4 Jumlah surat suara digunakan 235 81 758 396 51 91 168 175 351 75 69 2450
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TUMBANG GAEI TANJUNG BATIK TUMBANG KABURAI TUMBANG KAJAMEI RANGAN BAHEKANG RANGAN RONDAN RANTAU PANDAN TUMBANG DAHUEI TUMBANG KARUEI TUMBANG KATAEI PENDA NANGE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 234 81 756 390 50 90 167 175 347 73 69 2432
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 2 6 1 1 1 0 4 2 0 18
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 235 81 758 396 51 91 168 175 351 75 69 2450

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TUMBANG GAEI TANJUNG BATIK TUMBANG KABURAI TUMBANG KAJAMEI RANGAN BAHEKANG RANGAN RONDAN RANTAU PANDAN TUMBANG DAHUEI TUMBANG KARUEI TUMBANG KATAEI PENDA NANGE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 111 7 78 78 17 19 22 26 29 35 26 448
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 123 74 678 312 33 71 145 149 318 38 43 1984
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 234 81 756 390 50 90 167 175 347 73 69 2432