Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih RANTAU PULUT SUKA MAJU SUKA MAKMUR SUKOREJO BUMI JAYA SUKA JAYA RINGIN AGUNG PANCA JAYA TANGGA BATU PANYUMPA PANGKE GANTUNG PENGAYUH TELUK BAYUR SUKA MANDANG AYAWAN MUGI PANYUHU BUKIT BULUH TUMBANG BAI DURIAN TUNGGAL BATU AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1122 534 562 671 701 445 787 197 106 95 364 536 93 1722 1211 120 117 861 163 654 11061
  PR 1086 444 495 593 608 363 218 183 83 99 231 443 101 1432 965 101 110 516 147 542 8760
  JML 2208 978 1057 1264 1309 808 1005 380 189 194 595 979 194 3154 2176 221 227 1377 310 1196 19821
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 8 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 13 0 0 54
  PR 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 21
  JML 11 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 16 0 0 75
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 43 0 30 0 0 1 0 0 0 0 4 18 1 59 4 0 22 16 0 0 198
  PR 30 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 24 3 0 0 9 0 0 91
  JML 73 0 44 0 0 1 2 0 0 0 4 27 1 83 7 0 22 25 0 0 289
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1173 553 595 671 701 446 787 197 106 95 368 554 94 1790 1217 120 139 890 163 654 11313
  PR 1119 454 511 593 608 363 220 183 83 99 231 452 101 1458 969 101 110 528 147 542 8872
  JML 2292 1007 1106 1264 1309 809 1007 380 189 194 599 1006 195 3248 2186 221 249 1418 310 1196 20185
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 545 333 361 411 486 286 399 108 65 76 304 383 65 1068 888 61 73 329 102 397 6740
  PR 533 271 327 326 389 272 159 104 56 80 190 330 84 895 716 56 65 256 106 365 5580
  JML 1078 604 688 737 875 558 558 212 121 156 494 713 149 1963 1604 117 138 585 208 762 12320
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 8 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 0 13 0 0 54
  PR 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 21
  JML 11 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 16 0 0 75
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 43 0 30 0 0 1 0 0 0 0 4 18 1 59 4 0 22 16 0 0 198
  PR 30 0 14 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 24 3 0 0 9 0 0 91
  JML 73 0 44 0 0 1 2 0 0 0 4 27 1 83 7 0 22 25 0 0 289
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 596 352 394 411 486 287 399 108 65 76 308 401 66 1136 894 61 95 358 102 397 6992
  PR 566 281 343 326 389 272 161 104 56 80 190 339 84 921 720 56 65 268 106 365 5692
  JML 1162 633 737 737 875 559 560 212 121 156 498 740 150 2057 1614 117 160 626 208 762 12684

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara RANTAU PULUT SUKA MAJU SUKA MAKMUR SUKOREJO BUMI JAYA SUKA JAYA RINGIN AGUNG PANCA JAYA TANGGA BATU PANYUMPA PANGKE GANTUNG PENGAYUH TELUK BAYUR SUKA MANDANG AYAWAN MUGI PANYUHU BUKIT BULUH TUMBANG BAI DURIAN TUNGGAL BATU AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2258 998 1080 1291 1337 825 1027 388 193 198 607 1000 199 3223 2223 226 232 1405 317 1221 20248
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 96 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 119
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1096 365 343 554 366 266 449 176 72 42 109 260 49 1166 609 109 72 779 109 454 7445
4 Jumlah surat suara digunakan 1162 633 737 737 875 559 560 212 121 156 498 740 150 2057 1614 117 160 626 208 762 12684
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah RANTAU PULUT SUKA MAJU SUKA MAKMUR SUKOREJO BUMI JAYA SUKA JAYA RINGIN AGUNG PANCA JAYA TANGGA BATU PANYUMPA PANGKE GANTUNG PENGAYUH TELUK BAYUR SUKA MANDANG AYAWAN MUGI PANYUHU BUKIT BULUH TUMBANG BAI DURIAN TUNGGAL BATU AGUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1154 630 734 729 864 558 553 205 120 155 494 733 150 2044 1595 115 159 624 207 753 12576
2 Jumlah Suara tidak sah 8 3 3 8 11 1 7 7 1 1 4 7 0 13 19 2 1 2 1 9 108
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1162 633 737 737 875 559 560 212 121 156 498 740 150 2057 1614 117 160 626 208 762 12684

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RANTAU PULUT SUKA MAJU SUKA MAKMUR SUKOREJO BUMI JAYA SUKA JAYA RINGIN AGUNG PANCA JAYA TANGGA BATU PANYUMPA PANGKE GANTUNG PENGAYUH TELUK BAYUR SUKA MANDANG AYAWAN MUGI PANYUHU BUKIT BULUH TUMBANG BAI DURIAN TUNGGAL BATU AGUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 383 190 186 197 209 185 193 107 60 18 205 234 30 476 311 42 69 202 122 154 3573
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 771 440 548 532 655 373 360 98 60 137 289 499 120 1568 1284 73 90 422 85 599 9003
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1154 630 734 729 864 558 553 205 120 155 494 733 150 2044 1595 115 159 624 207 753 12576