Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TAPIN BINI SEKOBAN SUJA PENOPA KARANG TABA KAWA CUHAI TANJUNG BERINGIN SUNGAI TUAT BAKONSU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 669 204 200 337 131 153 111 171 196 554 2726
  PR 623 200 168 284 125 146 103 163 169 366 2347
  JML 1292 404 368 621 256 299 214 334 365 920 5073
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 10 0 2 3 0 1 0 1 0 2 19
  PR 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
  JML 13 0 2 4 0 2 0 1 0 2 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 5 2 2 9 2 0 2 1 1 32
  PR 6 3 1 0 3 0 0 1 1 1 16
  JML 14 8 3 2 12 2 0 3 2 2 48
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 689 209 204 342 140 156 111 174 197 557 2779
  PR 634 203 169 285 128 147 103 164 170 367 2370
  JML 1323 412 373 627 268 303 214 338 367 924 5149
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 420 136 145 189 107 112 85 108 85 187 1574
  PR 395 143 126 178 93 101 70 101 77 154 1438
  JML 815 279 271 367 200 213 155 209 162 341 3012
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 10 0 2 1 0 1 0 1 0 2 17
  PR 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
  JML 13 0 2 1 0 2 0 1 0 2 21
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 5 2 2 9 2 0 2 1 1 32
  PR 6 3 1 0 3 0 0 1 1 1 16
  JML 14 8 3 2 12 2 0 3 2 2 48
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 438 141 149 192 116 115 85 111 86 190 1623
  PR 406 146 127 178 96 102 70 102 78 155 1460
  JML 844 287 276 370 212 217 155 213 164 345 3083

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TAPIN BINI SEKOBAN SUJA PENOPA KARANG TABA KAWA CUHAI TANJUNG BERINGIN SUNGAI TUAT BAKONSU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1321 413 376 634 262 305 219 341 373 939 5183
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 477 126 100 264 50 88 64 128 209 594 2100
4 Jumlah surat suara digunakan 844 287 276 370 212 217 155 213 164 345 3083
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TAPIN BINI SEKOBAN SUJA PENOPA KARANG TABA KAWA CUHAI TANJUNG BERINGIN SUNGAI TUAT BAKONSU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 834 285 274 367 212 216 155 210 164 343 3060
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 2 3 0 1 0 3 0 2 23
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 844 287 276 370 212 217 155 213 164 345 3083

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TAPIN BINI SEKOBAN SUJA PENOPA KARANG TABA KAWA CUHAI TANJUNG BERINGIN SUNGAI TUAT BAKONSU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 288 54 131 59 69 144 75 43 17 70 950
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 546 231 143 308 143 72 80 167 147 273 2110
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 834 285 274 367 212 216 155 210 164 343 3060