Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MEUNASAH BALEK BUNOT GLUMPANG TUTONG MEUNASAH HAGU POHROH KUDRANG LAMPOH LADA MULIENG DAYAH TUHA RUMPUEN RAMBONG MEUNASAH KULAM GRONG-GRONG KUTA TRIENG DAYAH TIMU GEULEUDAH MESJID TUHA KOTA MEUREUDU RUNGKOM BLANG AWE MAYANG LANCOK MANYANG CUT BEURAWANG RHING BLANG RING KRUENG RHING MANCANG MEUNASAH LHOK MEURAKSA PULO U TEUPIN PEURAHO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 546 108 97 26 121 88 94 215 164 219 365 186 295 198 103 83 549 232 110 268 291 579 317 266 213 129 363 503 102 291 7121
  PR 622 125 109 43 154 95 96 214 214 255 378 175 316 204 120 72 624 272 102 330 356 616 293 275 227 151 379 507 106 349 7779
  JML 1168 233 206 69 275 183 190 429 378 474 743 361 611 402 223 155 1173 504 212 598 647 1195 610 541 440 280 742 1010 208 640 14900
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 4 0 0 0 0 1 11
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 1 9
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 9 0 6 0 0 0 0 2 20
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 22 0 0 1 1 2 0 1 2 35
  PR 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 24 2 0 0 1 3 0 0 1 41
  JML 0 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 46 2 0 1 2 5 0 1 3 76
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 549 109 97 26 121 88 94 216 165 219 365 186 295 198 103 83 551 235 111 268 292 601 322 266 218 130 365 504 103 294 7174
  PR 623 126 109 43 154 97 96 217 214 255 378 175 316 204 120 72 629 276 104 330 356 640 299 275 229 152 382 508 106 351 7836
  JML 1172 235 206 69 275 185 190 433 379 474 743 361 611 402 223 155 1180 511 215 598 648 1241 621 541 447 282 747 1012 209 645 15010
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 224 78 71 20 68 40 59 110 81 143 143 111 153 133 80 47 198 101 67 158 165 241 166 143 118 72 203 272 65 143 3673
  PR 306 90 78 34 122 74 75 131 127 199 167 139 222 156 93 58 296 146 77 259 223 311 208 185 163 110 235 354 84 227 4949
  JML 530 168 149 54 190 114 134 241 208 342 310 250 375 289 173 105 494 247 144 417 388 552 374 328 281 182 438 626 149 370 8622
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 22 0 0 1 1 2 0 1 2 35
  PR 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 24 2 0 0 1 3 0 0 1 41
  JML 0 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 46 2 0 1 2 5 0 1 3 76
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 227 79 71 20 68 40 59 111 82 143 143 111 153 133 80 47 200 104 68 158 166 263 166 143 120 73 205 272 66 145 3716
  PR 307 91 78 34 122 76 75 134 127 199 167 139 222 156 93 58 301 150 79 259 223 335 210 185 163 111 238 354 84 228 4998
  JML 534 170 149 54 190 116 134 245 209 342 310 250 375 289 173 105 501 254 147 417 389 598 376 328 283 184 443 626 150 373 8714

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MEUNASAH BALEK BUNOT GLUMPANG TUTONG MEUNASAH HAGU POHROH KUDRANG LAMPOH LADA MULIENG DAYAH TUHA RUMPUEN RAMBONG MEUNASAH KULAM GRONG-GRONG KUTA TRIENG DAYAH TIMU GEULEUDAH MESJID TUHA KOTA MEUREUDU RUNGKOM BLANG AWE MAYANG LANCOK MANYANG CUT BEURAWANG RHING BLANG RING KRUENG RHING MANCANG MEUNASAH LHOK MEURAKSA PULO U TEUPIN PEURAHO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1189 238 211 71 281 187 194 439 388 493 760 369 624 410 228 159 1200 515 217 610 660 1220 623 549 449 286 756 1035 213 652 15226
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 655 68 62 17 91 71 60 194 179 151 450 119 249 121 55 54 699 261 70 193 271 622 247 221 166 102 313 409 63 279 6512
4 Jumlah surat suara digunakan 534 170 149 54 190 116 134 245 209 342 310 250 375 289 173 105 501 254 147 417 389 598 376 328 283 184 443 626 150 373 8714
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MEUNASAH BALEK BUNOT GLUMPANG TUTONG MEUNASAH HAGU POHROH KUDRANG LAMPOH LADA MULIENG DAYAH TUHA RUMPUEN RAMBONG MEUNASAH KULAM GRONG-GRONG KUTA TRIENG DAYAH TIMU GEULEUDAH MESJID TUHA KOTA MEUREUDU RUNGKOM BLANG AWE MAYANG LANCOK MANYANG CUT BEURAWANG RHING BLANG RING KRUENG RHING MANCANG MEUNASAH LHOK MEURAKSA PULO U TEUPIN PEURAHO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 521 163 143 52 167 114 132 237 199 330 298 237 364 276 160 96 494 252 142 405 367 582 364 313 277 174 431 616 143 358 8407
2 Jumlah Suara tidak sah 13 7 6 2 23 2 2 8 10 12 12 13 11 13 13 9 7 2 5 12 22 16 12 15 6 10 12 10 7 15 307
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 534 170 149 54 190 116 134 245 209 342 310 250 375 289 173 105 501 254 147 417 389 598 376 328 283 184 443 626 150 373 8714

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MEUNASAH BALEK BUNOT GLUMPANG TUTONG MEUNASAH HAGU POHROH KUDRANG LAMPOH LADA MULIENG DAYAH TUHA RUMPUEN RAMBONG MEUNASAH KULAM GRONG-GRONG KUTA TRIENG DAYAH TIMU GEULEUDAH MESJID TUHA KOTA MEUREUDU RUNGKOM BLANG AWE MAYANG LANCOK MANYANG CUT BEURAWANG RHING BLANG RING KRUENG RHING MANCANG MEUNASAH LHOK MEURAKSA PULO U TEUPIN PEURAHO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 228 103 50 15 48 30 83 149 122 155 109 83 175 137 59 45 244 118 46 138 134 259 123 133 165 66 209 206 61 143 3636
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 293 60 93 37 119 84 49 88 77 175 189 154 189 139 101 51 250 134 96 267 233 323 241 180 112 108 222 410 82 215 4771
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 521 163 143 52 167 114 132 237 199 330 298 237 364 276 160 96 494 252 142 405 367 582 364 313 277 174 431 616 143 358 8407