Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DAYAH BAROH MESJID ULIM TUNONG PULO ULIM SIBLAH COH BIDOK PANTANG COT BALUI MEUNASAH PUPU NANGGROE BARAT NANGGROE TIMU MEUNASAH MESJID BLANG RHEUE COT SEUTUI LHOK GAJAH ALUE KEMIKI TANJONG ULIM MEUNASAH KUMBANG REULEUT SAMBONGAN BARO TIJIEN HUSEN MEUNASAH KRUENG GEULANGGANG MESJID ULIM BAROH PULO LHOK DAYAH LEUBUE TIJIEN DABOH KEUDE ULIM MEUNASAH BUENG BALEE ULIM GRONG GRONG CAPA BLANG CARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 288 67 292 234 149 140 109 315 274 95 63 100 34 46 193 140 114 67 152 113 375 241 53 257 212 99 171 238 401 52 5084
  PR 295 64 346 259 124 153 127 327 296 96 59 107 25 27 197 162 116 80 145 128 386 235 68 264 215 112 184 260 407 56 5320
  JML 583 131 638 493 273 293 236 642 570 191 122 207 59 73 390 302 230 147 297 241 761 476 121 521 427 211 355 498 808 108 10404
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 288 67 292 234 149 140 109 317 274 95 63 100 40 46 195 140 114 68 152 116 375 242 53 257 212 100 171 238 401 52 5100
  PR 295 64 346 259 124 153 127 328 296 96 59 107 28 27 198 162 116 81 145 131 386 235 68 264 215 112 184 260 407 56 5329
  JML 583 131 638 493 273 293 236 645 570 191 122 207 68 73 393 302 230 149 297 247 761 477 121 521 427 212 355 498 808 108 10429
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 198 41 121 109 73 68 61 118 142 51 33 56 17 27 82 70 67 35 89 63 173 115 41 142 92 55 105 109 170 33 2556
  PR 232 44 173 148 92 87 76 159 165 69 44 72 13 18 149 115 84 59 85 88 249 149 55 166 155 91 147 133 211 46 3374
  JML 430 85 294 257 165 155 137 277 307 120 77 128 30 45 231 185 151 94 174 151 422 264 96 308 247 146 252 242 381 79 5930
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 198 41 121 109 73 68 61 120 142 51 33 56 23 27 84 70 67 36 89 66 173 116 41 142 92 56 105 109 170 33 2572
  PR 232 44 173 148 92 87 76 160 165 69 44 72 16 18 150 115 84 60 85 91 249 149 55 166 155 91 147 133 211 46 3383
  JML 430 85 294 257 165 155 137 280 307 120 77 128 39 45 234 185 151 96 174 157 422 265 96 308 247 147 252 242 381 79 5955

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DAYAH BAROH MESJID ULIM TUNONG PULO ULIM SIBLAH COH BIDOK PANTANG COT BALUI MEUNASAH PUPU NANGGROE BARAT NANGGROE TIMU MEUNASAH MESJID BLANG RHEUE COT SEUTUI LHOK GAJAH ALUE KEMIKI TANJONG ULIM MEUNASAH KUMBANG REULEUT SAMBONGAN BARO TIJIEN HUSEN MEUNASAH KRUENG GEULANGGANG MESJID ULIM BAROH PULO LHOK DAYAH LEUBUE TIJIEN DABOH KEUDE ULIM MEUNASAH BUENG BALEE ULIM GRONG GRONG CAPA BLANG CARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 595 135 652 503 279 296 244 656 583 195 125 212 61 75 398 308 235 150 303 246 779 486 123 532 436 218 363 508 825 111 10632
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 165 50 358 246 114 141 107 376 276 75 48 84 22 30 164 123 84 54 129 89 357 221 27 224 189 71 111 266 444 32 4677
4 Jumlah surat suara digunakan 430 85 294 257 165 155 137 280 307 120 77 128 39 45 234 185 151 96 174 157 422 265 96 308 247 147 252 242 381 79 5955
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DAYAH BAROH MESJID ULIM TUNONG PULO ULIM SIBLAH COH BIDOK PANTANG COT BALUI MEUNASAH PUPU NANGGROE BARAT NANGGROE TIMU MEUNASAH MESJID BLANG RHEUE COT SEUTUI LHOK GAJAH ALUE KEMIKI TANJONG ULIM MEUNASAH KUMBANG REULEUT SAMBONGAN BARO TIJIEN HUSEN MEUNASAH KRUENG GEULANGGANG MESJID ULIM BAROH PULO LHOK DAYAH LEUBUE TIJIEN DABOH KEUDE ULIM MEUNASAH BUENG BALEE ULIM GRONG GRONG CAPA BLANG CARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 83 285 250 154 151 133 269 289 113 72 122 38 41 227 183 146 92 168 152 418 259 88 288 241 141 234 234 362 61 5711
2 Jumlah Suara tidak sah 13 2 9 7 11 4 4 11 18 7 5 6 1 4 7 2 5 4 6 5 4 6 8 20 6 6 18 8 19 18 244
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 430 85 294 257 165 155 137 280 307 120 77 128 39 45 234 185 151 96 174 157 422 265 96 308 247 147 252 242 381 79 5955

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DAYAH BAROH MESJID ULIM TUNONG PULO ULIM SIBLAH COH BIDOK PANTANG COT BALUI MEUNASAH PUPU NANGGROE BARAT NANGGROE TIMU MEUNASAH MESJID BLANG RHEUE COT SEUTUI LHOK GAJAH ALUE KEMIKI TANJONG ULIM MEUNASAH KUMBANG REULEUT SAMBONGAN BARO TIJIEN HUSEN MEUNASAH KRUENG GEULANGGANG MESJID ULIM BAROH PULO LHOK DAYAH LEUBUE TIJIEN DABOH KEUDE ULIM MEUNASAH BUENG BALEE ULIM GRONG GRONG CAPA BLANG CARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 144 28 121 77 115 31 52 68 84 43 35 59 22 9 73 53 45 31 46 80 110 62 29 87 72 68 64 82 108 19 1917
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 273 55 164 173 39 120 81 201 205 70 37 63 16 32 154 130 101 61 122 72 308 197 59 201 169 73 170 152 254 42 3794
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 83 285 250 154 151 133 269 289 113 72 122 38 41 227 183 146 92 168 152 418 259 88 288 241 141 234 234 362 61 5711