Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MNS TANOH MIRAH MNS KAYEE JATOE MNS BLANG SUKON MNS BLANG IBOIH MNS BAROH COT MNS DAYAH LANGGIENG MNS SAGOE MNS CUT LANGGIENG MNS TUHA LADA MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE PARU COT MEUNASAH ALUE MNS UJONG LEBAT MNS AKI NEUNGOH MNS ABAH LUENG MNS SARAH PANYANG MNS JIJIEM MNS BLANG KRUENG MNS SAWANG MNS PULO PUEB MNS MESJID MNS. BLANG GLONG MNS. KAYE RAYA MNS. BEURANDEH MNS DABOIH MNS DAYAH NYONG MNS.PULO RHENG MNS. BARO GAMPONG NYONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS MANYANG MNS BAROH LANCOK MEUNASAH ARA MNS UDEUNG MNS BALEE MNS TEUNGOH MUSA MNS. BAROH MUSA MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. CUT NYONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 64 453 430 164 252 114 344 177 147 449 448 854 217 105 159 49 124 124 160 68 156 299 211 205 211 175 156 213 123 149 194 215 371 668 240 578 311 426 250 384 468 341 234 11480
  PR 72 514 447 187 291 128 370 223 178 475 476 874 234 103 183 50 125 131 168 99 147 295 227 226 189 189 183 205 127 156 213 261 396 692 271 676 367 447 277 448 516 394 267 12497
  JML 136 967 877 351 543 242 714 400 325 924 924 1728 451 208 342 99 249 255 328 167 303 594 438 431 400 364 339 418 250 305 407 476 767 1360 511 1254 678 873 527 832 984 735 501 23977
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 9 36
  PR 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5 32
  JML 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 4 0 0 4 3 1 0 0 1 0 2 0 0 7 0 14 68
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 16 0 1 0 0 0 1 1 2 2 41
  PR 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 1 1 2 3 32
  JML 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 8 0 29 0 1 0 0 0 2 2 4 5 73
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 64 453 430 166 252 118 347 182 147 449 451 854 219 105 159 49 124 124 160 68 156 299 213 208 213 177 156 216 123 149 196 221 372 684 243 579 311 427 250 385 473 343 245 11560
  PR 72 514 447 189 291 130 373 227 178 475 479 874 234 103 183 50 125 131 168 99 147 295 227 228 199 189 183 206 127 156 215 266 396 705 278 677 367 448 277 449 520 396 275 12568
  JML 136 967 877 355 543 248 720 409 325 924 930 1728 453 208 342 99 249 255 328 167 303 594 440 436 412 366 339 422 250 305 411 487 768 1389 521 1256 678 875 527 834 993 739 520 24128
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 42 321 247 100 135 68 191 111 97 177 211 286 106 60 91 40 78 75 145 45 78 123 103 122 106 91 89 106 64 81 147 117 127 224 122 233 115 224 138 170 217 149 104 5676
  PR 55 399 269 142 180 89 229 165 140 233 219 364 133 85 129 38 106 88 136 81 108 200 151 155 150 143 131 154 79 118 159 140 204 282 195 318 215 277 184 268 304 255 173 7643
  JML 97 720 516 242 315 157 420 276 237 410 430 650 239 145 220 78 184 163 281 126 186 323 254 277 256 234 220 260 143 199 306 257 331 506 317 551 330 501 322 438 521 404 277 13319
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 13
  PR 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 17
  JML 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 7 30
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5 0 16 0 1 0 0 0 1 1 2 2 41
  PR 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 0 1 1 2 3 32
  JML 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 0 0 0 0 8 0 29 0 1 0 0 0 2 2 4 5 73
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 42 321 247 102 135 69 194 114 97 177 212 286 108 60 91 40 78 75 145 45 78 123 105 123 108 93 89 106 64 81 149 122 127 240 125 234 115 224 138 171 220 151 109 5733
  PR 55 399 269 144 180 91 232 168 140 233 219 364 133 85 129 38 106 88 136 81 108 200 151 155 157 143 131 154 79 118 161 144 204 295 202 318 215 278 184 269 306 257 180 7699
  JML 97 720 516 246 315 160 426 282 237 410 431 650 241 145 220 78 184 163 281 126 186 323 256 278 265 236 220 260 143 199 310 266 331 535 327 552 330 502 322 440 526 408 289 13432

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MNS TANOH MIRAH MNS KAYEE JATOE MNS BLANG SUKON MNS BLANG IBOIH MNS BAROH COT MNS DAYAH LANGGIENG MNS SAGOE MNS CUT LANGGIENG MNS TUHA LADA MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE PARU COT MEUNASAH ALUE MNS UJONG LEBAT MNS AKI NEUNGOH MNS ABAH LUENG MNS SARAH PANYANG MNS JIJIEM MNS BLANG KRUENG MNS SAWANG MNS PULO PUEB MNS MESJID MNS. BLANG GLONG MNS. KAYE RAYA MNS. BEURANDEH MNS DABOIH MNS DAYAH NYONG MNS.PULO RHENG MNS. BARO GAMPONG NYONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS MANYANG MNS BAROH LANCOK MEUNASAH ARA MNS UDEUNG MNS BALEE MNS TEUNGOH MUSA MNS. BAROH MUSA MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. CUT NYONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 139 986 897 358 554 247 729 408 333 743 950 1763 460 214 349 100 254 261 335 171 309 606 447 440 408 372 346 427 255 314 417 486 782 1387 520 1279 692 888 538 850 1005 751 512 24282
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 42 266 381 112 239 87 303 126 87 333 519 1113 219 69 129 22 70 98 54 45 123 283 191 162 143 136 126 167 112 115 107 220 451 852 193 727 362 386 216 410 479 343 223 10841
4 Jumlah surat suara digunakan 97 720 516 246 315 160 426 282 237 410 431 650 241 145 220 78 184 163 281 126 186 323 256 278 265 236 220 260 143 199 310 266 331 535 327 552 330 502 322 440 526 408 289 13432
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MNS TANOH MIRAH MNS KAYEE JATOE MNS BLANG SUKON MNS BLANG IBOIH MNS BAROH COT MNS DAYAH LANGGIENG MNS SAGOE MNS CUT LANGGIENG MNS TUHA LADA MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE PARU COT MEUNASAH ALUE MNS UJONG LEBAT MNS AKI NEUNGOH MNS ABAH LUENG MNS SARAH PANYANG MNS JIJIEM MNS BLANG KRUENG MNS SAWANG MNS PULO PUEB MNS MESJID MNS. BLANG GLONG MNS. KAYE RAYA MNS. BEURANDEH MNS DABOIH MNS DAYAH NYONG MNS.PULO RHENG MNS. BARO GAMPONG NYONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS MANYANG MNS BAROH LANCOK MEUNASAH ARA MNS UDEUNG MNS BALEE MNS TEUNGOH MUSA MNS. BAROH MUSA MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. CUT NYONG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 87 712 503 230 299 152 396 257 228 390 417 647 232 136 216 74 181 150 277 120 174 311 237 259 247 211 195 253 138 186 286 222 306 523 314 496 320 478 285 415 503 380 277 12720
2 Jumlah Suara tidak sah 10 8 13 16 16 8 30 25 9 20 14 3 9 9 4 4 3 13 4 6 12 12 19 19 18 25 25 7 5 13 24 44 25 12 13 56 10 24 37 25 23 28 12 712
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 97 720 516 246 315 160 426 282 237 410 431 650 241 145 220 78 184 163 281 126 186 323 256 278 265 236 220 260 143 199 310 266 331 535 327 552 330 502 322 440 526 408 289 13432

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MNS TANOH MIRAH MNS KAYEE JATOE MNS BLANG SUKON MNS BLANG IBOIH MNS BAROH COT MNS DAYAH LANGGIENG MNS SAGOE MNS CUT LANGGIENG MNS TUHA LADA MNS BLANG BARO MNS LANCANG MNS PARU KEUDE PARU COT MEUNASAH ALUE MNS UJONG LEBAT MNS AKI NEUNGOH MNS ABAH LUENG MNS SARAH PANYANG MNS JIJIEM MNS BLANG KRUENG MNS SAWANG MNS PULO PUEB MNS MESJID MNS. BLANG GLONG MNS. KAYE RAYA MNS. BEURANDEH MNS DABOIH MNS DAYAH NYONG MNS.PULO RHENG MNS. BARO GAMPONG NYONG MEUNASAH TUTONG MEUNASAH SIREN MEUNASAH KEUDE MNS MANYANG MNS BAROH LANCOK MEUNASAH ARA MNS UDEUNG MNS BALEE MNS TEUNGOH MUSA MNS. BAROH MUSA MNS PUEB LUENG NIBONG MNS. CUT NYONG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 30 443 114 152 137 84 253 189 153 188 197 241 82 78 72 53 34 111 132 70 104 178 93 156 117 136 113 43 51 66 103 97 177 283 152 245 148 244 92 194 164 178 63 6010
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 57 269 389 78 162 68 143 68 75 202 220 406 150 58 144 21 147 39 145 50 70 133 144 103 130 75 82 210 87 120 183 125 129 240 162 251 172 234 193 221 339 202 214 6710
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 87 712 503 230 299 152 396 257 228 390 417 647 232 136 216 74 181 150 277 120 174 311 237 259 247 211 195 253 138 186 286 222 306 523 314 496 320 478 285 415 503 380 277 12720