Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PULAU PANDANG JANGO MAWANI BETANG NALONG KOTAM AMPARI BURA BENTOT RAMANIA KAMBITIN LALAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 151 164 212 100 215 305 1065 172 143 274 2801
  PR 156 155 154 100 189 294 985 176 139 265 2613
  JML 307 319 366 200 404 599 2050 348 282 539 5414
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 2 0 2 0 0 18 0 4 8 39
  PR 1 1 0 3 0 0 16 0 7 8 36
  JML 6 3 0 5 0 0 34 0 11 16 75
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 156 166 212 102 215 305 1083 172 147 282 2840
  PR 157 156 154 103 189 294 1001 176 146 273 2649
  JML 313 322 366 205 404 599 2084 348 293 555 5489
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 123 114 123 82 157 214 626 137 106 176 1858
  PR 125 130 69 90 148 215 599 155 96 183 1810
  JML 248 244 192 172 305 429 1225 292 202 359 3668
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 2 0 2 0 0 18 0 4 8 39
  PR 1 1 0 3 0 0 16 0 7 8 36
  JML 6 3 0 5 0 0 34 0 11 16 75
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 128 116 123 84 157 214 644 137 110 184 1897
  PR 126 131 69 93 148 215 615 155 103 191 1846
  JML 254 247 192 177 305 429 1259 292 213 375 3743

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PULAU PANDANG JANGO MAWANI BETANG NALONG KOTAM AMPARI BURA BENTOT RAMANIA KAMBITIN LALAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 314 326 374 205 413 612 2087 357 288 549 5525
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 60 79 182 27 108 183 824 65 75 174 1777
4 Jumlah surat suara digunakan 254 247 192 177 305 429 1259 292 213 375 3743
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PULAU PANDANG JANGO MAWANI BETANG NALONG KOTAM AMPARI BURA BENTOT RAMANIA KAMBITIN LALAP Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 254 247 191 176 300 428 1252 290 208 373 3719
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 1 1 5 1 7 2 5 2 24
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 254 247 192 177 305 429 1259 292 213 375 3743

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PULAU PANDANG JANGO MAWANI BETANG NALONG KOTAM AMPARI BURA BENTOT RAMANIA KAMBITIN LALAP
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 30 55 58 35 77 69 315 115 78 48 880
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 224 192 133 141 223 359 937 175 130 325 2839
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 254 247 191 176 300 428 1252 290 208 373 3719