Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih JANAH JARI DANAU JANAH MANSIWUI BIWAN APAR BATU AMPARI WUNGKUR NANAKAN TANGKAN HAYAPING BANGKIRAYEN PIANGGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 263 131 151 98 196 151 170 201 482 231 102 2176
  PR 272 131 133 94 195 143 153 195 514 256 87 2173
  JML 535 262 284 192 391 294 323 396 996 487 189 4349
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 7 0 2 0 0 1 0 0 5 1 1 17
  PR 5 0 1 2 0 1 0 2 6 1 0 18
  JML 12 0 3 2 0 2 0 2 11 2 1 35
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 271 131 153 99 196 152 174 201 488 232 103 2200
  PR 277 131 134 96 195 144 153 197 520 257 87 2191
  JML 548 262 287 195 391 296 327 398 1008 489 190 4391
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 188 106 102 80 143 123 150 170 386 228 91 1767
  PR 192 112 101 75 158 118 135 162 401 245 82 1781
  JML 380 218 203 155 301 241 285 332 787 473 173 3548
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 7 0 2 0 0 1 0 0 5 1 1 17
  PR 5 0 1 2 0 1 0 2 6 1 0 18
  JML 12 0 3 2 0 2 0 2 11 2 1 35
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 196 106 104 81 143 124 154 170 392 229 92 1791
  PR 197 112 102 77 158 119 135 164 407 246 82 1799
  JML 393 218 206 158 301 243 289 334 799 475 174 3590

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara JANAH JARI DANAU JANAH MANSIWUI BIWAN APAR BATU AMPARI WUNGKUR NANAKAN TANGKAN HAYAPING BANGKIRAYEN PIANGGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 545 267 290 196 399 298 329 404 1015 496 193 4432
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 150 49 84 38 98 55 40 70 216 21 19 840
4 Jumlah surat suara digunakan 393 218 206 158 301 243 289 334 799 475 174 3590
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah JANAH JARI DANAU JANAH MANSIWUI BIWAN APAR BATU AMPARI WUNGKUR NANAKAN TANGKAN HAYAPING BANGKIRAYEN PIANGGU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 390 217 205 157 301 242 288 334 798 470 174 3576
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 1 1 0 1 1 0 1 5 0 14
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 393 218 206 158 301 243 289 334 799 475 174 3590

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden JANAH JARI DANAU JANAH MANSIWUI BIWAN APAR BATU AMPARI WUNGKUR NANAKAN TANGKAN HAYAPING BANGKIRAYEN PIANGGU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 82 15 47 30 45 27 144 73 155 69 23 710
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 308 202 158 127 256 215 144 261 643 401 151 2866
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 390 217 205 157 301 242 288 334 798 470 174 3576