Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BATU TUNGKU BATU MULYA SUKA RAMAH TANJUNG DEWA KURINGKIT BATAKAN KANDANGAN LAMA KANDANGAN BARU PANYIPATAN BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 894 610 802 936 532 1603 786 588 939 616 8306
  PR 871 597 766 930 540 1577 813 566 985 589 8234
  JML 1765 1207 1568 1866 1072 3180 1599 1154 1924 1205 16540
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 1 8 0 1 18 0 0 0 3 32
  PR 2 1 11 0 0 23 0 0 0 2 39
  JML 3 2 19 0 1 41 0 0 0 5 71
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 895 611 810 936 533 1621 786 591 939 619 8341
  PR 873 598 777 930 540 1600 813 568 985 592 8276
  JML 1768 1209 1587 1866 1073 3221 1599 1159 1924 1211 16617
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 507 438 580 620 311 864 451 326 568 423 5088
  PR 576 464 590 677 379 951 508 377 659 472 5653
  JML 1083 902 1170 1297 690 1815 959 703 1227 895 10741
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 1 8 0 1 18 0 0 0 3 32
  PR 2 1 11 0 0 23 0 0 0 2 39
  JML 3 2 19 0 1 41 0 0 0 5 71
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 508 439 588 620 312 882 451 329 568 426 5123
  PR 578 465 601 677 379 974 508 379 659 475 5695
  JML 1086 904 1189 1297 691 1856 959 708 1227 901 10818

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BATU TUNGKU BATU MULYA SUKA RAMAH TANJUNG DEWA KURINGKIT BATAKAN KANDANGAN LAMA KANDANGAN BARU PANYIPATAN BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1803 1233 1602 1907 1094 3246 1633 1179 1964 1231 16892
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 716 328 413 610 403 1390 674 471 737 330 6072
4 Jumlah surat suara digunakan 1086 904 1189 1297 691 1856 959 708 1227 901 10818
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BATU TUNGKU BATU MULYA SUKA RAMAH TANJUNG DEWA KURINGKIT BATAKAN KANDANGAN LAMA KANDANGAN BARU PANYIPATAN BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1063 895 1182 1287 680 1836 951 697 1211 887 10689
2 Jumlah Suara tidak sah 23 9 7 10 11 20 8 11 16 14 129
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1086 904 1189 1297 691 1856 959 708 1227 901 10818

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BATU TUNGKU BATU MULYA SUKA RAMAH TANJUNG DEWA KURINGKIT BATAKAN KANDANGAN LAMA KANDANGAN BARU PANYIPATAN BUMI ASIH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 349 364 509 437 279 375 484 379 683 354 4213
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 714 531 673 850 401 1461 467 318 528 533 6476
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1063 895 1182 1287 680 1836 951 697 1211 887 10689