Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOTABARU HULU BAHARU UTARA TIRAWAN HILIR MUARA SIGAM SARANG TIUNG GUNUNGIULIN GEDAMBAAN GUNUNGSARI SEBATUNG DIRGAHAYU SEMAYAP BAHARU SELATAN KOTABARU TENGAH KOTABARU HILIR MEGASARI SEBELIMBINGAN STAGEN RAMPA SUNGAITAIB BATUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1887 1928 335 3054 937 1176 823 571 479 579 4059 5753 2079 2148 1566 375 422 1421 2357 945 1495 34389
  PR 1845 1815 321 2895 905 1044 749 504 460 605 3918 5118 2093 2171 1438 339 401 1377 2318 923 1440 32679
  JML 3732 3743 656 5949 1842 2220 1572 1075 939 1184 7977 10871 4172 4319 3004 714 823 2798 4675 1868 2935 67068
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 2 40 0 1 0 0 0 0 0 1 5 75 8 3 0 3 5 5 2 6 0 156
  PR 0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 6 46 7 2 0 1 1 2 3 12 0 89
  JML 2 46 0 2 0 0 0 1 0 2 11 121 15 5 0 4 6 7 5 18 0 245
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 34
  PR 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 37
  JML 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 71
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 19 32 7 100 0 46 10 8 0 16 114 411 121 106 47 6 58 93 86 51 65 1396
  PR 21 28 4 79 0 26 11 7 0 21 105 379 130 96 43 4 21 51 89 45 31 1191
  JML 40 60 11 179 0 72 21 15 0 37 219 790 251 202 90 10 79 144 175 96 96 2587
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1908 2000 342 3155 937 1236 833 579 479 596 4187 6239 2208 2257 1613 384 485 1519 2445 1013 1560 35975
  PR 1866 1849 325 2975 905 1085 760 512 460 627 4039 5543 2230 2269 1481 344 423 1430 2410 992 1471 33996
  JML 3774 3849 667 6130 1842 2321 1593 1091 939 1223 8226 11782 4438 4526 3094 728 908 2949 4855 2005 3031 69971
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1084 1103 250 981 375 779 428 321 328 373 2309 4024 1118 1206 689 256 235 873 1315 562 683 19292
  PR 1136 1168 249 1170 391 750 426 327 344 449 2467 3494 1180 1321 761 255 271 897 1533 606 712 19907
  JML 2220 2271 499 2151 766 1529 854 648 672 822 4776 7518 2298 2527 1450 511 506 1770 2848 1168 1395 39199
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 2 40 0 1 0 0 0 0 0 1 5 75 8 3 0 3 5 5 2 6 0 156
  PR 0 6 0 1 0 0 0 1 0 1 6 46 7 2 0 1 1 2 3 12 0 89
  JML 2 46 0 2 0 0 0 1 0 2 11 121 15 5 0 4 6 7 5 18 0 245
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17
  PR 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
  JML 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 30
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 19 32 7 100 0 46 10 8 0 16 114 411 121 106 47 6 58 93 86 51 65 1396
  PR 21 28 4 79 0 26 11 7 0 21 105 379 130 96 43 4 21 51 89 45 31 1191
  JML 40 60 11 179 0 72 21 15 0 37 219 790 251 202 90 10 79 144 175 96 96 2587
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1105 1175 257 1082 375 835 438 329 328 390 2431 4510 1247 1315 736 265 298 971 1403 623 748 20861
  PR 1157 1202 253 1250 391 782 437 335 344 471 2583 3919 1317 1419 804 260 293 950 1625 665 743 21200
  JML 2262 2377 510 2332 766 1617 875 664 672 861 5014 8429 2564 2734 1540 525 591 1921 3028 1288 1491 42061

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOTABARU HULU BAHARU UTARA TIRAWAN HILIR MUARA SIGAM SARANG TIUNG GUNUNGIULIN GEDAMBAAN GUNUNGSARI SEBATUNG DIRGAHAYU SEMAYAP BAHARU SELATAN KOTABARU TENGAH KOTABARU HILIR MEGASARI SEBELIMBINGAN STAGEN RAMPA SUNGAITAIB BATUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3813 3829 670 6075 1882 2269 1606 1098 959 1210 8153 11111 4263 4417 3067 730 841 2859 4779 1909 2998 68538
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 146 26 0 3 0 0 0 2 5 0 3 191
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1549 1451 160 3741 1116 652 730 434 287 349 2993 2656 1699 1680 1527 205 250 936 1746 621 1504 26286
4 Jumlah surat suara digunakan 2262 2377 510 2332 766 1617 875 664 672 861 5014 8429 2564 2734 1540 525 591 1921 3028 1288 1491 42061
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOTABARU HULU BAHARU UTARA TIRAWAN HILIR MUARA SIGAM SARANG TIUNG GUNUNGIULIN GEDAMBAAN GUNUNGSARI SEBATUNG DIRGAHAYU SEMAYAP BAHARU SELATAN KOTABARU TENGAH KOTABARU HILIR MEGASARI SEBELIMBINGAN STAGEN RAMPA SUNGAITAIB BATUAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2239 2334 499 2312 754 1601 870 658 661 850 4954 8352 2543 2696 1520 522 586 1910 2997 1264 1470 41592
2 Jumlah Suara tidak sah 23 43 11 20 12 16 5 6 11 11 60 77 21 38 20 3 5 11 31 24 21 469
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2262 2377 510 2332 766 1617 875 664 672 861 5014 8429 2564 2734 1540 525 591 1921 3028 1288 1491 42061

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOTABARU HULU BAHARU UTARA TIRAWAN HILIR MUARA SIGAM SARANG TIUNG GUNUNGIULIN GEDAMBAAN GUNUNGSARI SEBATUNG DIRGAHAYU SEMAYAP BAHARU SELATAN KOTABARU TENGAH KOTABARU HILIR MEGASARI SEBELIMBINGAN STAGEN RAMPA SUNGAITAIB BATUAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 935 1167 240 894 374 526 468 187 280 359 2397 4172 1299 1290 759 167 313 898 1416 633 757 19531
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1304 1167 259 1418 380 1075 402 471 381 491 2557 4180 1244 1406 761 355 273 1012 1581 631 713 22061
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2239 2334 499 2312 754 1601 870 658 661 850 4954 8352 2543 2696 1520 522 586 1910 2997 1264 1470 41592