Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TANJUNGPANGGA PEMBALACANAN SUNGAINIPAH PANTAI SANGKING BARU SUKA MAJU SUNGAIKUPANG JAYA PANTAI BARU BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 168 171 287 1227 705 483 520 210 248 4019
  PR 166 170 297 1092 662 407 475 213 229 3711
  JML 334 341 584 2319 1367 890 995 423 477 7730
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 7 2 1 0 0 0 10
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 9 2 1 0 0 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 5 2 10 13 3 0 3 5 41
  PR 0 1 0 6 8 3 1 2 6 27
  JML 0 6 2 16 21 6 1 5 11 68
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 168 176 289 1244 720 487 520 213 253 4070
  PR 166 171 297 1100 670 410 476 215 235 3740
  JML 334 347 586 2344 1390 897 996 428 488 7810
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 119 114 215 790 479 302 361 172 195 2747
  PR 119 145 207 730 438 279 348 175 167 2608
  JML 238 259 422 1520 917 581 709 347 362 5355
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 7 2 1 0 0 0 10
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 9 2 1 0 0 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 5 2 10 13 3 0 3 5 41
  PR 0 1 0 6 8 3 1 2 6 27
  JML 0 6 2 16 21 6 1 5 11 68
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 119 119 217 807 494 306 361 175 200 2798
  PR 119 146 207 738 446 282 349 177 173 2637
  JML 238 265 424 1545 940 588 710 352 373 5435

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TANJUNGPANGGA PEMBALACANAN SUNGAINIPAH PANTAI SANGKING BARU SUKA MAJU SUNGAIKUPANG JAYA PANTAI BARU BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 342 349 596 2370 1396 909 1016 432 487 7897
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 104 84 172 825 455 321 306 80 114 2461
4 Jumlah surat suara digunakan 238 265 424 1545 940 588 710 352 373 5435
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TANJUNGPANGGA PEMBALACANAN SUNGAINIPAH PANTAI SANGKING BARU SUKA MAJU SUNGAIKUPANG JAYA PANTAI BARU BUMI ASIH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 238 264 413 1537 932 587 703 346 370 5390
2 Jumlah Suara tidak sah 0 1 11 8 8 1 7 6 3 45
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 238 265 424 1545 940 588 710 352 373 5435

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TANJUNGPANGGA PEMBALACANAN SUNGAINIPAH PANTAI SANGKING BARU SUKA MAJU SUNGAIKUPANG JAYA PANTAI BARU BUMI ASIH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 173 66 262 978 492 216 304 140 126 2757
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 65 198 151 559 440 371 399 206 244 2633
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 238 264 413 1537 932 587 703 346 370 5390