Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih CANTUNG KIRI HILIR MANGKIRANA KARANG LIWAR LABURAN BANGKALAN DAYAK BANGKALAN MELAYU SUNGAIKUPANG BANUA LAWAS KARANG PAYAU SIDOMULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 524 95 316 268 667 892 2338 310 405 442 6257
  PR 430 88 279 235 584 742 2173 277 366 411 5585
  JML 954 183 595 503 1251 1634 4511 587 771 853 11842
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 6 2 10 0 0 3 21
  PR 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 6
  JML 0 0 0 0 8 3 12 0 0 4 27
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 29
  PR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19
  JML 8 0 0 0 0 0 0 0 0 40 48
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 13 3 8 0 6 45 95 6 16 17 209
  PR 11 2 10 0 4 29 26 7 13 12 114
  JML 24 5 18 0 10 74 121 13 29 29 323
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 542 98 324 268 679 939 2443 316 421 486 6516
  PR 444 90 289 235 590 772 2201 284 379 440 5724
  JML 986 188 613 503 1269 1711 4644 600 800 926 12240
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 313 78 223 160 357 681 1118 202 282 320 3734
  PR 234 68 192 137 243 554 1026 185 261 362 3262
  JML 547 146 415 297 600 1235 2144 387 543 682 6996
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 6 2 10 0 0 3 21
  PR 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 6
  JML 0 0 0 0 8 3 12 0 0 4 27
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 13 3 8 0 6 45 95 6 16 17 209
  PR 11 2 10 0 4 29 26 7 13 12 114
  JML 24 5 18 0 10 74 121 13 29 29 323
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 326 81 231 160 369 728 1223 208 298 358 3982
  PR 245 70 202 137 249 584 1054 192 274 388 3395
  JML 571 151 433 297 618 1312 2277 400 572 746 7377

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara CANTUNG KIRI HILIR MANGKIRANA KARANG LIWAR LABURAN BANGKALAN DAYAK BANGKALAN MELAYU SUNGAIKUPANG BANUA LAWAS KARANG PAYAU SIDOMULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 975 187 608 514 1284 1669 4613 602 788 871 12111
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 404 36 175 215 666 357 2334 202 216 125 4730
4 Jumlah surat suara digunakan 571 151 433 297 618 1312 2277 400 572 746 7377
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah CANTUNG KIRI HILIR MANGKIRANA KARANG LIWAR LABURAN BANGKALAN DAYAK BANGKALAN MELAYU SUNGAIKUPANG BANUA LAWAS KARANG PAYAU SIDOMULYO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 571 151 430 294 613 1302 2259 395 569 735 7319
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 3 3 5 10 18 5 3 11 58
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 571 151 433 297 618 1312 2277 400 572 746 7377

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden CANTUNG KIRI HILIR MANGKIRANA KARANG LIWAR LABURAN BANGKALAN DAYAK BANGKALAN MELAYU SUNGAIKUPANG BANUA LAWAS KARANG PAYAU SIDOMULYO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 132 34 75 27 104 372 960 144 160 185 2193
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 439 117 355 267 509 930 1299 251 409 550 5126
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 571 151 430 294 613 1302 2259 395 569 735 7319