Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HAMPANG CANTUNG KIRI HULU CANTUNG KANAN MUARA ORIE LALAPIN PERAMASAN 2 X 9 LIMBUR LIMBUNGAN HULU SAMPANAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 363 325 891 281 643 582 198 377 126 3786
  PR 326 231 833 247 539 507 193 333 127 3336
  JML 689 556 1724 528 1182 1089 391 710 253 7122
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 15 0 18 0 0 4 0 38
  PR 3 0 6 0 1 0 0 2 0 12
  JML 4 0 21 0 19 0 0 6 0 50
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 22 142 0 11 13 3 23 0 226
  PR 14 21 72 0 14 9 2 13 0 145
  JML 26 43 214 0 25 22 5 36 0 371
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 376 347 1048 281 672 595 201 404 126 4050
  PR 343 252 911 247 554 516 195 348 127 3493
  JML 719 599 1959 528 1226 1111 396 752 253 7543
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 198 222 332 270 490 301 198 243 51 2305
  PR 187 135 310 162 429 256 172 220 52 1923
  JML 385 357 642 432 919 557 370 463 103 4228
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 15 0 18 0 0 4 0 38
  PR 3 0 6 0 1 0 0 2 0 12
  JML 4 0 21 0 19 0 0 6 0 50
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 22 142 0 11 13 3 23 0 226
  PR 14 21 72 0 14 9 2 13 0 145
  JML 26 43 214 0 25 22 5 36 0 371
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 211 244 489 270 519 314 201 270 51 2569
  PR 204 156 388 162 444 265 174 235 52 2080
  JML 415 400 877 432 963 579 375 505 103 4649

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HAMPANG CANTUNG KIRI HULU CANTUNG KANAN MUARA ORIE LALAPIN PERAMASAN 2 X 9 LIMBUR LIMBUNGAN HULU SAMPANAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 704 570 1794 539 1213 1113 401 726 259 7319
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 289 169 914 107 250 534 26 221 156 2666
4 Jumlah surat suara digunakan 415 400 877 432 963 579 375 505 103 4649
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HAMPANG CANTUNG KIRI HULU CANTUNG KANAN MUARA ORIE LALAPIN PERAMASAN 2 X 9 LIMBUR LIMBUNGAN HULU SAMPANAHAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 412 397 869 419 958 570 375 503 103 4606
2 Jumlah Suara tidak sah 3 3 8 13 5 9 0 2 0 43
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 415 400 877 432 963 579 375 505 103 4649

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HAMPANG CANTUNG KIRI HULU CANTUNG KANAN MUARA ORIE LALAPIN PERAMASAN 2 X 9 LIMBUR LIMBUNGAN HULU SAMPANAHAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 105 108 165 217 150 198 324 99 1 1367
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 307 289 704 202 808 372 51 404 102 3239
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 412 397 869 419 958 570 375 503 103 4606