Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PULAUKERAYAAN KERAYAAN UTARA PULAUKERUMPUTAN PULAUKERASIAN TELUKKEMUNING TELUKARU TANJUNGLALAK UTARA TANJUNGLALAK SELATAN OKA-OKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 442 401 334 798 447 298 481 386 142 3729
  PR 473 399 333 828 456 300 507 412 144 3852
  JML 915 800 667 1626 903 598 988 798 286 7581
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 3 0 0 0 0 2 0 0 6
  PR 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
  JML 1 4 0 0 0 0 6 0 0 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 13 0 4 0 9 0 3 0 40
  PR 8 18 0 2 1 6 3 0 0 38
  JML 19 31 0 6 1 15 3 3 0 78
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 454 417 334 802 447 307 483 389 142 3775
  PR 481 418 333 830 457 306 514 412 144 3895
  JML 935 835 667 1632 904 613 997 801 286 7670
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 278 278 195 461 297 192 288 244 103 2336
  PR 386 305 231 563 316 192 377 313 114 2797
  JML 664 583 426 1024 613 384 665 557 217 5133
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 3 0 0 0 0 2 0 0 6
  PR 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5
  JML 1 4 0 0 0 0 6 0 0 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 13 0 4 0 9 0 3 0 40
  PR 8 18 0 2 1 6 3 0 0 38
  JML 19 31 0 6 1 15 3 3 0 78
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 290 294 195 465 297 201 290 247 103 2382
  PR 394 324 231 565 317 198 384 313 114 2840
  JML 684 618 426 1030 614 399 674 560 217 5222

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PULAUKERAYAAN KERAYAAN UTARA PULAUKERUMPUTAN PULAUKERASIAN TELUKKEMUNING TELUKARU TANJUNGLALAK UTARA TANJUNGLALAK SELATAN OKA-OKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 936 818 681 1661 923 611 1010 816 293 7749
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 252 200 255 631 309 212 336 256 76 2527
4 Jumlah surat suara digunakan 684 618 426 1030 614 399 674 560 217 5222
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PULAUKERAYAAN KERAYAAN UTARA PULAUKERUMPUTAN PULAUKERASIAN TELUKKEMUNING TELUKARU TANJUNGLALAK UTARA TANJUNGLALAK SELATAN OKA-OKA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 679 611 424 1020 609 398 672 545 214 5172
2 Jumlah Suara tidak sah 5 7 2 10 5 1 2 15 3 50
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 684 618 426 1030 614 399 674 560 217 5222

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PULAUKERAYAAN KERAYAAN UTARA PULAUKERUMPUTAN PULAUKERASIAN TELUKKEMUNING TELUKARU TANJUNGLALAK UTARA TANJUNGLALAK SELATAN OKA-OKA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 198 131 176 331 192 120 325 214 88 1775
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 481 480 248 689 417 278 347 331 126 3397
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 679 611 424 1020 609 398 672 545 214 5172