Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI LULUT PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LIOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG GUDANG TENGAH LOK BUNTAR SUNGAI TABUK KERAMAT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA ABUMBUN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 5659 491 469 773 683 632 786 640 561 825 858 1642 1327 1435 605 1697 854 1386 994 1081 532 23930
  PR 5568 465 453 699 613 613 775 595 559 800 798 1607 1301 1310 590 1707 777 1256 937 979 502 22904
  JML 11227 956 922 1472 1296 1245 1561 1235 1120 1625 1656 3249 2628 2745 1195 3404 1631 2642 1931 2060 1034 46834
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 2 0 8 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 7 0 29
  PR 3 0 0 1 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 5 0 30
  JML 4 0 0 3 0 16 0 4 0 0 1 0 4 0 0 1 14 0 0 12 0 59
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 63 33 10 16 16 0 9 4 12 21 13 29 50 15 5 46 0 38 3 29 12 424
  PR 62 18 11 25 12 0 13 6 13 19 14 33 37 12 7 27 0 24 2 33 12 380
  JML 125 51 21 41 28 0 22 10 25 40 27 62 87 27 12 73 0 62 5 62 24 804
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 213 0 2 1 1 0 0 1 1 6 0 27 10 0 0 53 2 1 29 3 16 366
  PR 193 0 2 1 0 0 1 0 1 5 0 27 12 0 0 63 1 1 20 11 18 356
  JML 406 0 4 2 1 0 1 1 2 11 0 54 22 0 0 116 3 2 49 14 34 722
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 5936 524 481 792 700 640 795 648 574 852 871 1698 1391 1450 610 1796 860 1425 1026 1120 560 24749
  PR 5826 483 466 726 625 621 789 602 573 824 813 1667 1350 1322 597 1798 788 1281 959 1028 532 23670
  JML 11762 1007 947 1518 1325 1261 1584 1250 1147 1676 1684 3365 2741 2772 1207 3594 1648 2706 1985 2148 1092 48419
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2924 337 338 465 480 412 527 304 396 504 565 839 938 710 440 1089 589 857 617 692 323 14346
  PR 2976 336 361 499 439 404 571 320 432 548 612 935 905 679 426 1152 554 778 636 729 327 14619
  JML 5900 673 699 964 919 816 1098 624 828 1052 1177 1774 1843 1389 866 2241 1143 1635 1253 1421 650 28965
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 23
  PR 3 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10 0 0 2 0 25
  JML 4 0 0 3 0 14 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 14 0 0 6 0 48
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 6 11 2 6 2 0 2 0 3 0 6 3 2 0 1 10 0 0 0 0 4 58
  PR 6 9 2 2 1 0 3 0 2 0 4 0 1 0 2 8 0 0 0 0 4 44
  JML 12 20 4 8 3 0 5 0 5 0 10 3 3 0 3 18 0 0 0 0 8 102
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 213 0 2 1 1 0 0 1 1 6 0 27 10 0 0 53 2 1 29 3 16 366
  PR 193 0 2 1 0 0 1 0 1 5 0 27 12 0 0 63 1 1 20 11 18 356
  JML 406 0 4 2 1 0 1 1 2 11 0 54 22 0 0 116 3 2 49 14 34 722
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3144 348 342 474 483 419 529 306 400 510 571 869 954 710 441 1152 595 858 646 699 343 14793
  PR 3178 345 365 503 440 411 575 320 435 553 617 962 918 679 428 1224 565 779 656 742 349 15044
  JML 6322 693 707 977 923 830 1104 626 835 1063 1188 1831 1872 1389 869 2376 1160 1637 1302 1441 692 29837

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI LULUT PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LIOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG GUDANG TENGAH LOK BUNTAR SUNGAI TABUK KERAMAT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA ABUMBUN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 11446 976 942 1500 1324 1269 1595 1256 1147 1661 1691 3310 2677 2803 1211 3475 1668 2695 1970 2104 1055 47775
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 17 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 37
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 5107 283 235 523 401 439 491 627 311 598 503 1478 795 1409 342 1099 508 1058 668 663 363 17901
4 Jumlah surat suara digunakan 6322 693 707 977 923 830 1104 626 835 1063 1188 1831 1872 1389 869 2376 1160 1637 1302 1441 692 29837
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI LULUT PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LIOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG GUDANG TENGAH LOK BUNTAR SUNGAI TABUK KERAMAT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA ABUMBUN JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 6248 671 698 957 914 816 1076 614 811 1023 1170 1817 1840 1303 855 2321 1131 1617 1275 1413 684 29254
2 Jumlah Suara tidak sah 74 22 9 20 9 14 28 12 24 40 18 14 32 86 14 55 29 20 27 28 8 583
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 6322 693 707 977 923 830 1104 626 835 1063 1188 1831 1872 1389 869 2376 1160 1637 1302 1441 692 29837

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI LULUT PEJAMBUAN KELILING BENTENG ILIR SUNGAI PINANG BARU PAKU ALAM LIOK BAINTAN DALAM PEMATANG PANJANG SUNGAI BANGKAL TAJAU LANDUNG GUDANG TENGAH LOK BUNTAR SUNGAI TABUK KERAMAT SUNGAI BAKUNG SUNGAI TANDIPAH LOK BAINTAN GUDANG HIRANG SUNGAI PINANG PEMBANTANAN PEMAKUAN SUNGAI TABUK KOTA ABUMBUN JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 3110 374 372 556 629 457 540 332 414 432 611 966 877 710 525 1178 632 845 653 787 298 15298
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 3138 297 326 401 285 359 536 282 397 591 559 851 963 593 330 1143 499 772 622 626 386 13956
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 6248 671 698 957 914 816 1076 614 811 1023 1170 1817 1840 1303 855 2321 1131 1617 1275 1413 684 29254