Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI SIPAI SUNGAI PARING KERATON TUNGGUL IRANG BINCAU MUARA TAMBAK BARU TAMBAK BARU ILIR TAMBAK BARU ULU INDRA SARI LABUAN TABU PASAYANGAN BINCAU TANJUNG REMA JAWA LAUT MURUNG KERATON JAWA SEKUMPUL TUNGKARAN CINDAI ALUS PASAYANGAN BARAT PASAYANGAN SELATAN PASAYANGAN UTARA TUNGGUL IRANG ILIR MURUNG KENANGA TUNGGUL IRANG ULU TANJUNG REMA DARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 3469 3578 4300 221 552 326 223 396 1847 344 1349 2068 2099 1545 1217 1840 3933 521 1818 524 511 450 293 1004 401 3040 37869
  PR 3442 3785 4315 227 514 193 215 402 1786 325 1369 2020 2112 1461 1146 1906 3927 501 1743 502 471 454 305 965 391 2588 37065
  JML 6911 7363 8615 448 1066 519 438 798 3633 669 2718 4088 4211 3006 2363 3746 7860 1022 3561 1026 982 904 598 1969 792 5628 74934
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 39 19 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16 6 0 0 13 5 0 32 0 0 0 0 0 0 42 176
  PR 49 31 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 4 0 0 3 2 0 33 0 0 0 0 0 0 45 177
  JML 88 50 0 0 0 0 0 0 9 0 1 20 10 0 0 16 7 0 65 0 0 0 0 0 0 87 353
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 31 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 27 113 264 4 2 1 3 0 130 3 40 116 23 21 0 78 43 0 104 3 0 6 12 1 0 98 1092
  PR 29 112 246 5 2 4 4 0 160 9 27 136 20 20 0 94 31 0 76 8 0 6 12 2 0 84 1087
  JML 56 225 510 9 4 5 7 0 290 12 67 252 43 41 0 172 74 0 180 11 0 12 24 3 0 182 2179
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3535 3710 4564 225 554 327 226 396 1981 347 1389 2219 2129 1566 1217 1931 3985 521 1954 527 511 456 305 1005 401 3180 39161
  PR 3520 3928 4561 232 517 197 219 402 1951 334 1397 2172 2138 1481 1146 2003 3962 501 1852 510 471 460 317 967 391 2717 38346
  JML 7055 7638 9125 457 1071 524 445 798 3932 681 2786 4391 4267 3047 2363 3934 7947 1022 3806 1037 982 916 622 1972 792 5897 77507
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1919 2251 2796 134 366 256 167 246 948 229 885 1212 1071 868 857 1289 2449 370 897 361 334 288 165 715 296 1909 23278
  PR 2048 2534 3050 155 351 165 182 259 1034 221 922 1288 1196 894 825 1469 2537 393 988 343 310 294 173 722 271 1869 24493
  JML 3967 4785 5846 289 717 421 349 505 1982 450 1807 2500 2267 1762 1682 2758 4986 763 1885 704 644 582 338 1437 567 3778 47771
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 39 19 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 6 0 0 13 5 0 32 0 0 0 0 0 0 24 149
  PR 49 31 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 4 0 0 3 2 0 33 0 0 0 0 0 0 23 154
  JML 88 50 0 0 0 0 0 0 9 0 1 10 10 0 0 16 7 0 65 0 0 0 0 0 0 47 303
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 27 113 264 4 2 1 3 0 130 3 40 116 23 21 0 78 43 0 104 3 0 6 12 1 0 98 1092
  PR 29 112 246 5 2 4 4 0 160 9 27 136 20 20 0 94 31 0 76 8 0 6 12 2 0 84 1087
  JML 56 225 510 9 4 5 7 0 290 12 67 252 43 41 0 172 74 0 180 11 0 12 24 3 0 182 2179
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1985 2383 3060 138 368 257 170 246 1082 232 925 1336 1100 889 857 1380 2501 370 1033 364 334 294 177 716 296 2031 24524
  PR 2126 2677 3296 160 353 169 186 259 1199 230 950 1429 1221 914 825 1566 2572 393 1097 351 310 300 185 724 271 1976 25739
  JML 4111 5060 6356 298 721 426 356 505 2281 462 1875 2765 2321 1803 1682 2946 5073 763 2130 715 644 594 362 1440 567 4007 50263

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI SIPAI SUNGAI PARING KERATON TUNGGUL IRANG BINCAU MUARA TAMBAK BARU TAMBAK BARU ILIR TAMBAK BARU ULU INDRA SARI LABUAN TABU PASAYANGAN BINCAU TANJUNG REMA JAWA LAUT MURUNG KERATON JAWA SEKUMPUL TUNGKARAN CINDAI ALUS PASAYANGAN BARAT PASAYANGAN SELATAN PASAYANGAN UTARA TUNGGUL IRANG ILIR MURUNG KENANGA TUNGGUL IRANG ULU TANJUNG REMA DARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 7114 7509 8784 402 1091 530 444 778 3687 683 2778 4184 4255 3083 2413 3872 9420 1043 3632 1048 1002 922 610 2011 808 5757 77860
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 24 0 0 0 0 0 1 0 14 0 0 1 0 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3002 2449 2404 104 370 104 88 273 1405 221 889 1419 1934 1279 731 923 4316 280 1502 333 358 328 248 571 241 1749 27521
4 Jumlah surat suara digunakan 4111 5060 6356 298 721 426 356 505 2281 462 1875 2765 2321 1803 1682 2946 5073 763 2130 715 644 594 362 1440 567 4007 50263
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI SIPAI SUNGAI PARING KERATON TUNGGUL IRANG BINCAU MUARA TAMBAK BARU TAMBAK BARU ILIR TAMBAK BARU ULU INDRA SARI LABUAN TABU PASAYANGAN BINCAU TANJUNG REMA JAWA LAUT MURUNG KERATON JAWA SEKUMPUL TUNGKARAN CINDAI ALUS PASAYANGAN BARAT PASAYANGAN SELATAN PASAYANGAN UTARA TUNGGUL IRANG ILIR MURUNG KENANGA TUNGGUL IRANG ULU TANJUNG REMA DARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4031 4954 6106 276 680 409 345 486 2241 450 1761 2699 2218 1718 1551 2841 4850 745 2108 661 601 550 333 1338 539 3843 48334
2 Jumlah Suara tidak sah 80 106 250 22 41 17 11 19 40 12 114 66 103 85 131 105 223 18 22 54 43 44 29 102 28 164 1929
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4111 5060 6356 298 721 426 356 505 2281 462 1875 2765 2321 1803 1682 2946 5073 763 2130 715 644 594 362 1440 567 4007 50263

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI SIPAI SUNGAI PARING KERATON TUNGGUL IRANG BINCAU MUARA TAMBAK BARU TAMBAK BARU ILIR TAMBAK BARU ULU INDRA SARI LABUAN TABU PASAYANGAN BINCAU TANJUNG REMA JAWA LAUT MURUNG KERATON JAWA SEKUMPUL TUNGKARAN CINDAI ALUS PASAYANGAN BARAT PASAYANGAN SELATAN PASAYANGAN UTARA TUNGGUL IRANG ILIR MURUNG KENANGA TUNGGUL IRANG ULU TANJUNG REMA DARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2037 2760 3201 159 272 220 198 294 1238 204 966 1519 1211 887 802 1724 2763 437 974 256 343 267 200 727 333 2039 26031
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1994 2194 2905 117 408 189 147 192 1003 246 795 1180 1007 831 749 1117 2087 308 1134 405 258 283 133 611 206 1804 22303
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4031 4954 6106 276 680 409 345 486 2241 450 1761 2699 2218 1718 1551 2841 4850 745 2108 661 601 550 333 1338 539 3843 48334