Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KIRAM AWANG BANGKAL TIMUR SUNGAI BESAR MANDIANGIN TIMUR PASAR LAMA JINGAH HABANG HILIR SUNGAI ARFAT PADANG PANJANG SUNGAI LANDAS ABIRAU PULAU NYIUR MANDI KAPAU BARAT AWANG BANGKAL BARAT MANDIKAPAU TIMUR MANDIANGIN BARAT KARANG INTAN PANDAK DAUN JINGAH HABANG HULU MALI-MALI LOK TANGGA LIHUNG BIIH PANYAMBARAN SUNGAI ALANG SUNGAI ASAM BALAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 355 413 260 484 226 311 424 391 403 572 627 567 1051 456 846 290 325 295 496 375 988 615 474 658 551 405 12858
  PR 337 426 268 506 215 303 432 363 434 460 622 583 954 427 821 292 342 286 519 370 274 615 437 667 573 396 11922
  JML 692 839 528 990 441 614 856 754 837 1032 1249 1150 2005 883 1667 582 667 581 1015 745 1262 1230 911 1325 1124 801 24780
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 5 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 21
  PR 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11
  JML 5 13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 32
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 6 2 0 0 1 0 0 7 2 0 0 18 1 21 2 1 0 0 3 0 12 0 2 6 2 3 89
  PR 1 2 1 0 3 0 0 3 3 0 0 2 3 1 3 2 0 0 3 0 1 3 2 5 1 4 43
  JML 7 4 1 0 4 0 0 10 5 0 0 20 4 22 5 3 0 0 6 0 13 3 4 11 3 7 132
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 366 422 260 484 227 311 426 398 405 572 627 585 1052 477 848 292 325 295 499 375 1003 615 476 664 556 408 12968
  PR 338 434 269 506 218 303 435 366 437 460 622 585 957 428 824 294 342 286 522 370 275 618 439 672 576 400 11976
  JML 704 856 529 990 445 614 861 764 842 1032 1249 1170 2009 905 1672 586 667 581 1021 745 1278 1233 915 1336 1132 808 24944
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 167 223 228 355 186 215 323 292 321 359 401 467 605 346 525 216 219 205 349 322 804 490 279 495 392 282 9066
  PR 163 248 229 389 180 203 326 263 359 381 413 494 655 341 551 237 234 196 412 317 231 512 303 546 479 317 8979
  JML 330 471 457 744 366 418 649 555 680 740 814 961 1260 687 1076 453 453 401 761 639 1035 1002 582 1041 871 599 18045
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 19
  PR 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
  JML 5 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 26
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 6 2 0 0 1 0 0 7 2 0 0 18 1 21 2 1 0 0 3 0 12 0 2 6 2 3 89
  PR 1 2 1 0 3 0 0 3 3 0 0 2 3 1 3 2 0 0 3 0 1 3 2 5 1 4 43
  JML 7 4 1 0 4 0 0 10 5 0 0 20 4 22 5 3 0 0 6 0 13 3 4 11 3 7 132
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 178 230 228 355 187 215 325 299 323 359 401 485 606 367 527 218 219 205 352 322 819 490 281 501 397 285 9174
  PR 164 252 230 389 183 203 329 266 362 381 413 496 658 342 554 239 234 196 415 317 232 515 305 551 482 321 9029
  JML 342 482 458 744 370 418 654 565 685 740 814 981 1264 709 1081 457 453 401 767 639 1051 1005 586 1052 879 606 18203

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KIRAM AWANG BANGKAL TIMUR SUNGAI BESAR MANDIANGIN TIMUR PASAR LAMA JINGAH HABANG HILIR SUNGAI ARFAT PADANG PANJANG SUNGAI LANDAS ABIRAU PULAU NYIUR MANDI KAPAU BARAT AWANG BANGKAL BARAT MANDIKAPAU TIMUR MANDIANGIN BARAT KARANG INTAN PANDAK DAUN JINGAH HABANG HULU MALI-MALI LOK TANGGA LIHUNG BIIH PANYAMBARAN SUNGAI ALANG SUNGAI ASAM BALAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 707 856 528 1011 492 618 889 772 854 1052 1284 1176 2005 911 1706 595 691 593 1037 761 1289 1257 1274 1346 1147 808 25659
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 365 374 70 267 122 200 227 205 169 312 470 195 741 202 625 137 238 192 270 122 238 252 688 291 268 202 7442
4 Jumlah surat suara digunakan 342 482 458 744 370 418 654 565 685 740 814 981 1264 709 1081 457 453 401 767 639 1051 1005 586 1052 879 606 18203
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KIRAM AWANG BANGKAL TIMUR SUNGAI BESAR MANDIANGIN TIMUR PASAR LAMA JINGAH HABANG HILIR SUNGAI ARFAT PADANG PANJANG SUNGAI LANDAS ABIRAU PULAU NYIUR MANDI KAPAU BARAT AWANG BANGKAL BARAT MANDIKAPAU TIMUR MANDIANGIN BARAT KARANG INTAN PANDAK DAUN JINGAH HABANG HULU MALI-MALI LOK TANGGA LIHUNG BIIH PANYAMBARAN SUNGAI ALANG SUNGAI ASAM BALAU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 338 471 445 722 367 399 635 541 646 722 796 956 1215 687 1060 445 438 374 733 612 1009 992 572 1025 869 603 17672
2 Jumlah Suara tidak sah 4 11 13 22 3 19 19 24 39 18 18 25 49 22 21 12 15 27 34 27 42 13 14 27 10 3 531
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 342 482 458 744 370 418 654 565 685 740 814 981 1264 709 1081 457 453 401 767 639 1051 1005 586 1052 879 606 18203

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KIRAM AWANG BANGKAL TIMUR SUNGAI BESAR MANDIANGIN TIMUR PASAR LAMA JINGAH HABANG HILIR SUNGAI ARFAT PADANG PANJANG SUNGAI LANDAS ABIRAU PULAU NYIUR MANDI KAPAU BARAT AWANG BANGKAL BARAT MANDIKAPAU TIMUR MANDIANGIN BARAT KARANG INTAN PANDAK DAUN JINGAH HABANG HULU MALI-MALI LOK TANGGA LIHUNG BIIH PANYAMBARAN SUNGAI ALANG SUNGAI ASAM BALAU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 197 306 227 427 275 192 204 211 321 442 309 491 637 315 538 287 198 152 320 379 538 484 294 606 539 285 9174
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 141 165 218 295 92 207 431 330 325 280 487 465 578 372 522 158 240 222 413 233 471 508 278 419 330 318 8498
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 338 471 445 722 367 399 635 541 646 722 796 956 1215 687 1060 445 438 374 733 612 1009 992 572 1025 869 603 17672