Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PINGARAN KELAMPAIAN ILIR KELAMPAIAN ULU LIMAMAR LOK GABANG PEMATANG HAMBAWANG KELAMPAIAN TAMBANGAN BENUA ANYAR DS SUNGAI TUAN ILIR BENUA ANYAR ST SUNGAI TUAN ULU JATI BARU PASAR JATI DANAU SALAK TAMBAK DANAU KALIUKAN SUNGAI ALAT PINGARAN ULU ASTAMBUL KOTA ASTAMBUL SEBERANG MINGGU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 858 739 473 683 650 238 671 227 620 534 422 539 611 1125 1185 413 735 782 724 560 321 207 13317
  PR 844 703 455 654 618 254 666 211 627 553 403 586 582 1162 1176 439 720 747 708 581 320 187 13196
  JML 1702 1442 928 1337 1268 492 1337 438 1247 1087 825 1125 1193 2287 2361 852 1455 1529 1432 1141 641 394 26513
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 1 3 3 0 8 0 9 0 13 3 4 7 1 4 2 11 0 70
  PR 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 0 8 0 8 0 6 15 1 7 1 7 0 63
  JML 0 0 0 1 0 3 6 6 0 10 0 17 0 21 3 10 22 2 11 3 18 0 133
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 858 739 473 684 650 239 676 230 620 542 422 548 611 1138 1188 417 742 783 728 562 332 207 13389
  PR 844 703 455 654 618 256 671 214 627 555 403 594 582 1170 1176 445 735 748 715 582 327 187 13261
  JML 1702 1442 928 1338 1268 495 1347 444 1247 1097 825 1142 1193 2308 2364 862 1477 1531 1443 1144 659 394 26650
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 589 487 334 456 457 193 474 177 338 351 322 409 481 666 693 319 528 455 523 383 199 177 9011
  PR 594 479 318 486 475 213 437 176 350 413 316 460 470 720 678 361 544 445 563 380 209 166 9253
  JML 1183 966 652 942 932 406 911 353 688 764 638 869 951 1386 1371 680 1072 900 1086 763 408 343 18264
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 1 3 3 0 8 0 9 0 13 3 4 7 1 4 2 11 0 70
  PR 0 0 0 0 0 2 3 3 0 2 0 8 0 8 0 6 15 1 7 1 7 0 63
  JML 0 0 0 1 0 3 6 6 0 10 0 17 0 21 3 10 22 2 11 3 18 0 133
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 589 487 334 457 457 194 477 180 338 359 322 418 481 679 696 323 535 456 527 385 210 177 9081
  PR 594 479 318 486 475 215 440 179 350 415 316 468 470 728 678 367 559 446 570 381 216 166 9316
  JML 1183 966 652 943 932 409 917 359 688 774 638 886 951 1407 1374 690 1094 902 1097 766 426 343 18397

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PINGARAN KELAMPAIAN ILIR KELAMPAIAN ULU LIMAMAR LOK GABANG PEMATANG HAMBAWANG KELAMPAIAN TAMBANGAN BENUA ANYAR DS SUNGAI TUAN ILIR BENUA ANYAR ST SUNGAI TUAN ULU JATI BARU PASAR JATI DANAU SALAK TAMBAK DANAU KALIUKAN SUNGAI ALAT PINGARAN ULU ASTAMBUL KOTA ASTAMBUL SEBERANG MINGGU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1737 1466 953 1370 1306 502 1289 449 1273 1109 841 1150 1216 2347 2395 874 1485 1561 1464 1161 654 394 26996
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 554 500 301 427 374 93 372 90 585 335 203 264 265 940 1021 175 391 659 367 395 228 51 8590
4 Jumlah surat suara digunakan 1183 966 652 943 932 409 917 359 688 774 638 886 951 1407 1374 690 1094 902 1097 766 426 343 18397
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PINGARAN KELAMPAIAN ILIR KELAMPAIAN ULU LIMAMAR LOK GABANG PEMATANG HAMBAWANG KELAMPAIAN TAMBANGAN BENUA ANYAR DS SUNGAI TUAN ILIR BENUA ANYAR ST SUNGAI TUAN ULU JATI BARU PASAR JATI DANAU SALAK TAMBAK DANAU KALIUKAN SUNGAI ALAT PINGARAN ULU ASTAMBUL KOTA ASTAMBUL SEBERANG MINGGU RAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1141 937 635 912 913 398 901 349 679 762 624 868 893 1357 1339 659 1077 873 1060 729 403 338 17847
2 Jumlah Suara tidak sah 42 29 17 31 19 11 16 10 9 12 14 18 58 50 35 31 17 29 37 37 23 5 550
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1183 966 652 943 932 409 917 359 688 774 638 886 951 1407 1374 690 1094 902 1097 766 426 343 18397

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PINGARAN KELAMPAIAN ILIR KELAMPAIAN ULU LIMAMAR LOK GABANG PEMATANG HAMBAWANG KELAMPAIAN TAMBANGAN BENUA ANYAR DS SUNGAI TUAN ILIR BENUA ANYAR ST SUNGAI TUAN ULU JATI BARU PASAR JATI DANAU SALAK TAMBAK DANAU KALIUKAN SUNGAI ALAT PINGARAN ULU ASTAMBUL KOTA ASTAMBUL SEBERANG MINGGU RAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 544 507 232 593 411 230 250 176 298 382 324 494 464 734 516 420 531 504 547 465 247 253 9122
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 597 430 403 319 502 168 651 173 381 380 300 374 429 623 823 239 546 369 513 264 156 85 8725
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1141 937 635 912 913 398 901 349 679 762 624 868 893 1357 1339 659 1077 873 1060 729 403 338 17847