Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KERTAK EMPAT LOK TUNGGUL MANIAPUN ALIMUKIM PENYIURAN ANTARAKU ATI'IM LUMPANGI MANGKAUK BENTENG PENGARON LOBANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 196 421 501 219 354 378 360 159 1498 751 1297 310 6444
  PR 214 399 490 199 363 332 366 142 1478 709 1225 294 6211
  JML 410 820 991 418 717 710 726 301 2976 1460 2522 604 12655
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 10
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 196 421 501 219 354 381 360 159 1500 752 1297 339 6479
  PR 214 399 490 199 363 332 366 142 1478 713 1225 321 6242
  JML 410 820 991 418 717 713 726 301 2978 1465 2522 660 12721
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 158 290 270 194 217 201 226 107 1008 420 571 202 3864
  PR 170 292 277 151 208 190 232 102 1044 428 652 186 3932
  JML 328 582 547 345 425 391 458 209 2052 848 1223 388 7796
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 8
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 158 290 270 194 217 204 226 107 1010 421 571 221 3889
  PR 170 292 277 151 208 190 232 102 1044 430 652 199 3947
  JML 328 582 547 345 425 394 458 209 2054 851 1223 420 7836

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KERTAK EMPAT LOK TUNGGUL MANIAPUN ALIMUKIM PENYIURAN ANTARAKU ATI'IM LUMPANGI MANGKAUK BENTENG PENGARON LOBANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 419 838 1001 426 731 722 734 307 3053 1488 2574 617 12910
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 91 256 454 81 306 328 276 98 996 637 1351 197 5071
4 Jumlah surat suara digunakan 328 582 547 345 425 394 458 209 2054 851 1223 420 7836
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KERTAK EMPAT LOK TUNGGUL MANIAPUN ALIMUKIM PENYIURAN ANTARAKU ATI'IM LUMPANGI MANGKAUK BENTENG PENGARON LOBANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 321 576 540 337 420 385 442 204 2016 832 1196 407 7676
2 Jumlah Suara tidak sah 7 6 7 8 5 9 16 5 38 19 27 13 160
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 328 582 547 345 425 394 458 209 2054 851 1223 420 7836

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KERTAK EMPAT LOK TUNGGUL MANIAPUN ALIMUKIM PENYIURAN ANTARAKU ATI'IM LUMPANGI MANGKAUK BENTENG PENGARON LOBANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 130 297 279 242 208 220 308 105 931 565 797 236 4318
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 191 279 261 95 212 165 134 99 1085 267 399 171 3358
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 321 576 540 337 420 385 442 204 2016 832 1196 407 7676