Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KUPANG REJO HAKIM MAKMUR SUMBER HARAPAN PAKUTIK SUMBER BARU BELIMBING LAMA RANTAU BAKULA RANTAU NANGKA KAHELAAN SUNGAI PINANG BELIMBING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 458 413 210 321 479 427 547 636 995 464 366 5316
  PR 440 351 194 319 429 329 536 646 898 502 348 4992
  JML 898 764 404 640 908 756 1083 1282 1893 966 714 10308
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 1 0 0 0 92 0 1 0 96
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  JML 0 3 0 1 0 0 0 93 0 1 0 98
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 18 0 0 0 4 0 0 40 0 0 62
  PR 0 15 0 0 0 4 0 0 30 0 0 49
  JML 0 33 0 0 0 8 0 0 70 0 0 111
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 9 0 0 3 1 2 0 16
  PR 3 0 0 1 20 0 1 0 1 0 0 26
  JML 4 0 0 1 29 0 1 3 2 2 0 42
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 459 433 210 322 488 431 547 731 1036 467 366 5490
  PR 443 367 194 320 449 333 537 647 929 502 348 5069
  JML 902 800 404 642 937 764 1084 1378 1965 969 714 10559
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 253 240 130 186 443 324 420 330 662 272 244 3504
  PR 254 234 129 208 408 281 380 349 623 334 276 3476
  JML 507 474 259 394 851 605 800 679 1285 606 520 6980
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 0 1 0 0 0 79 0 1 0 83
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
  JML 0 3 0 1 0 0 0 80 0 1 0 85
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 14
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17
  JML 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0 0 31
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 9 0 0 3 1 2 0 16
  PR 3 0 0 1 20 0 1 0 1 0 0 26
  JML 4 0 0 1 29 0 1 3 2 2 0 42
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 254 244 130 187 452 324 420 412 675 275 244 3617
  PR 257 236 129 209 428 281 381 350 640 334 276 3521
  JML 511 480 259 396 880 605 801 762 1315 609 520 7138

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KUPANG REJO HAKIM MAKMUR SUMBER HARAPAN PAKUTIK SUMBER BARU BELIMBING LAMA RANTAU BAKULA RANTAU NANGKA KAHELAAN SUNGAI PINANG BELIMBING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 918 780 408 655 925 773 1089 1304 1938 987 722 10499
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 407 300 148 259 45 168 288 542 623 378 202 3360
4 Jumlah surat suara digunakan 511 480 259 396 880 605 801 762 1315 609 520 7138
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KUPANG REJO HAKIM MAKMUR SUMBER HARAPAN PAKUTIK SUMBER BARU BELIMBING LAMA RANTAU BAKULA RANTAU NANGKA KAHELAAN SUNGAI PINANG BELIMBING BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 506 471 252 389 863 596 779 752 1295 599 498 7000
2 Jumlah Suara tidak sah 5 9 7 7 17 9 22 10 20 10 22 138
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 511 480 259 396 880 605 801 762 1315 609 520 7138

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KUPANG REJO HAKIM MAKMUR SUMBER HARAPAN PAKUTIK SUMBER BARU BELIMBING LAMA RANTAU BAKULA RANTAU NANGKA KAHELAAN SUNGAI PINANG BELIMBING BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 280 218 106 211 665 367 465 380 461 268 351 3772
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 226 253 146 178 198 229 314 372 834 331 147 3228
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 506 471 252 389 863 596 779 752 1295 599 498 7000