Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TIWINGAN ARANIO BELANGIAN TIWINGAN BARU RANTAU BALAI ARTAIN RANTAU BUJUR APUAI BUNGLAI BENUA RIAM KALA'AN PA'AU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 475 441 134 228 215 155 289 176 423 266 262 183 3247
  PR 436 412 124 233 205 154 298 176 403 246 248 176 3111
  JML 911 853 258 461 420 309 587 352 826 512 510 359 6358
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 3 3 1 5 5 3 0 1 8 5 3 2 39
  PR 3 6 1 4 3 3 5 2 6 4 7 1 45
  JML 6 9 2 9 8 6 5 3 14 9 10 3 84
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
  PR 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 7 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 483 447 136 233 220 159 289 177 431 271 265 186 3297
  PR 441 419 127 237 208 157 303 178 409 250 255 177 3161
  JML 924 866 263 470 428 316 592 355 840 521 520 363 6458
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 303 269 87 178 207 95 161 138 300 181 140 123 2182
  PR 322 287 87 186 197 96 209 141 308 189 148 124 2294
  JML 625 556 174 364 404 191 370 279 608 370 288 247 4476
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
  PR 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 10
  JML 3 0 0 0 0 1 1 0 5 2 0 3 15
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 11
  PR 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 7 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 16
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 310 272 88 178 207 96 161 138 303 181 140 124 2198
  PR 325 288 89 186 197 97 210 141 310 191 148 127 2309
  JML 635 560 177 364 404 193 371 279 613 372 288 251 4507

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TIWINGAN ARANIO BELANGIAN TIWINGAN BARU RANTAU BALAI ARTAIN RANTAU BUJUR APUAI BUNGLAI BENUA RIAM KALA'AN PA'AU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 920 683 316 467 428 316 593 359 844 524 520 366 6336
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 285 123 139 103 24 123 222 80 231 152 232 115 1829
4 Jumlah surat suara digunakan 635 560 177 364 404 193 371 279 613 372 288 251 4507
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TIWINGAN ARANIO BELANGIAN TIWINGAN BARU RANTAU BALAI ARTAIN RANTAU BUJUR APUAI BUNGLAI BENUA RIAM KALA'AN PA'AU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 625 551 177 350 401 186 362 275 596 349 281 241 4394
2 Jumlah Suara tidak sah 10 9 0 14 3 7 9 4 17 23 7 10 113
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 635 560 177 364 404 193 371 279 613 372 288 251 4507

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TIWINGAN ARANIO BELANGIAN TIWINGAN BARU RANTAU BALAI ARTAIN RANTAU BUJUR APUAI BUNGLAI BENUA RIAM KALA'AN PA'AU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 413 341 157 217 347 69 153 201 323 105 134 174 2634
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 212 210 20 133 54 117 209 74 273 244 147 67 1760
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 625 551 177 350 401 186 362 275 596 349 281 241 4394