Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PINDAHAN BARU KAMPUNG BARU SALAT MAKMUR LAWAHAN BABIRIK HAUR KUNING JAMBU RAYA MUARA HALAYUNG HANDIL PURAI RUMPIANG JAMBU BURUNG TAMBAK PADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 434 781 172 339 369 488 350 441 428 251 810 274 5137
  PR 407 771 208 330 383 506 372 454 437 299 790 269 5226
  JML 841 1552 380 669 752 994 722 895 865 550 1600 543 10363
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 434 782 175 339 369 488 350 441 428 251 810 274 5141
  PR 407 771 209 330 383 506 372 454 437 299 790 269 5227
  JML 841 1553 384 669 752 994 722 895 865 550 1600 543 10368
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 320 519 115 242 244 311 257 325 273 185 453 178 3422
  PR 295 522 133 242 263 299 294 368 288 231 492 188 3615
  JML 615 1041 248 484 507 610 551 693 561 416 945 366 7037
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 320 520 118 242 244 311 257 325 273 185 453 178 3426
  PR 295 522 134 242 263 299 294 368 288 231 492 188 3616
  JML 615 1042 252 484 507 610 551 693 561 416 945 366 7042

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PINDAHAN BARU KAMPUNG BARU SALAT MAKMUR LAWAHAN BABIRIK HAUR KUNING JAMBU RAYA MUARA HALAYUNG HANDIL PURAI RUMPIANG JAMBU BURUNG TAMBAK PADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 865 1567 388 684 764 935 736 913 883 569 1606 477 10387
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 250 525 136 200 257 325 185 220 322 153 660 111 3344
4 Jumlah surat suara digunakan 615 1042 252 484 507 610 551 693 561 416 945 366 7042
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PINDAHAN BARU KAMPUNG BARU SALAT MAKMUR LAWAHAN BABIRIK HAUR KUNING JAMBU RAYA MUARA HALAYUNG HANDIL PURAI RUMPIANG JAMBU BURUNG TAMBAK PADI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 610 1014 243 474 495 580 539 680 547 400 930 353 6865
2 Jumlah Suara tidak sah 5 28 9 10 12 30 12 13 14 16 15 13 177
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 615 1042 252 484 507 610 551 693 561 416 945 366 7042

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PINDAHAN BARU KAMPUNG BARU SALAT MAKMUR LAWAHAN BABIRIK HAUR KUNING JAMBU RAYA MUARA HALAYUNG HANDIL PURAI RUMPIANG JAMBU BURUNG TAMBAK PADI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 281 497 115 178 224 249 218 315 315 163 495 174 3224
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 329 517 128 296 271 331 321 365 232 237 435 179 3641
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 610 1014 243 474 495 580 539 680 547 400 930 353 6865