Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MADUREJO BATU TANAM SUNGAI LURUS BALIANGIN BATANG BANYU PASAR BARU GUNUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1167 504 391 566 477 645 452 4202
  PR 1137 493 403 546 461 597 444 4081
  JML 2304 997 794 1112 938 1242 896 8283
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 6 0 0 0 0 0 6
  PR 0 4 0 0 0 0 0 4
  JML 0 10 0 0 0 0 0 10
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1167 510 391 566 477 645 452 4208
  PR 1137 497 403 546 461 597 444 4085
  JML 2304 1007 794 1112 938 1242 896 8293
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 736 316 241 323 405 351 296 2668
  PR 681 290 230 335 369 344 284 2533
  JML 1417 606 471 658 774 695 580 5201
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 3 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 736 319 241 323 405 351 296 2671
  PR 681 290 230 335 369 344 284 2533
  JML 1417 609 471 658 774 695 580 5204

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MADUREJO BATU TANAM SUNGAI LURUS BALIANGIN BATANG BANYU PASAR BARU GUNUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2350 1018 810 1134 958 1267 914 8451
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 933 409 339 476 184 572 334 3247
4 Jumlah surat suara digunakan 1417 609 471 658 774 695 580 5204
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MADUREJO BATU TANAM SUNGAI LURUS BALIANGIN BATANG BANYU PASAR BARU GUNUNG BATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1403 599 454 641 756 686 570 5109
2 Jumlah Suara tidak sah 14 10 17 17 18 9 10 95
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1417 609 471 658 774 695 580 5204

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MADUREJO BATU TANAM SUNGAI LURUS BALIANGIN BATANG BANYU PASAR BARU GUNUNG BATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1058 292 263 349 488 401 309 3160
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 345 307 191 292 268 285 261 1949
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1403 599 454 641 756 686 570 5109