Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SUNGAI PANTAI PINDAHAN BARU SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI GAMPA SUNGAI SAHURAI SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN DANDA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 667 488 646 811 610 340 556 334 1095 5547
  PR 660 475 628 885 616 376 546 327 1065 5578
  JML 1327 963 1274 1696 1226 716 1102 661 2160 11125
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 0 0 7 2 13 25
  PR 0 0 0 3 0 0 5 2 17 27
  JML 0 0 0 6 0 0 12 4 30 52
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 667 488 646 815 610 340 563 336 1108 5573
  PR 660 475 628 890 616 376 551 329 1082 5607
  JML 1327 963 1274 1705 1226 716 1114 665 2190 11180
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 430 318 436 500 401 190 423 210 772 3680
  PR 420 338 367 581 418 267 414 226 806 3837
  JML 850 656 803 1081 819 457 837 436 1578 7517
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 3 0 0 7 2 13 25
  PR 0 0 0 3 0 0 5 2 17 27
  JML 0 0 0 6 0 0 12 4 30 52
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 430 318 436 504 401 190 430 212 785 3706
  PR 420 338 367 586 418 267 419 228 823 3866
  JML 850 656 803 1090 819 457 849 440 1608 7572

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SUNGAI PANTAI PINDAHAN BARU SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI GAMPA SUNGAI SAHURAI SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN DANDA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1355 983 1301 1732 1252 731 1125 675 2206 11360
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 503 327 498 642 433 274 276 235 593 3781
4 Jumlah surat suara digunakan 850 656 803 1090 819 457 849 440 1608 7572
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SUNGAI PANTAI PINDAHAN BARU SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI GAMPA SUNGAI SAHURAI SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN DANDA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 840 642 790 1070 801 437 835 434 1586 7435
2 Jumlah Suara tidak sah 10 14 13 20 18 20 14 6 22 137
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 850 656 803 1090 819 457 849 440 1608 7572

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SUNGAI PANTAI PINDAHAN BARU SUNGAI GAMPA ASAHI SUNGAI GAMPA SUNGAI SAHURAI SIMPANG ARJA SINAR BARU SUNGAI BAMBAN DANDA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 510 371 379 581 377 243 453 194 706 3814
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 330 271 411 489 424 194 382 240 880 3621
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 840 642 790 1070 801 437 835 434 1586 7435