Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MURUNG KERAMAT BINAAN BARU KARANG BUAH PATIH SELERA KARANG DUKUH PARIMATA SAMUDA SUNGAI SELUANG PASAR SUKARAMAI BAMBANGIN BELAWANG SUNGAI SELUANG RANGGA SURYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 257 368 256 496 388 439 408 432 401 287 554 180 381 4847
  PR 270 374 260 473 357 431 386 454 334 271 549 187 393 4739
  JML 527 742 516 969 745 870 794 886 735 558 1103 367 774 9586
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 0 1 15
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 259 368 256 497 388 439 408 432 401 289 560 180 381 4858
  PR 271 374 260 473 357 431 386 454 334 271 554 187 394 4746
  JML 530 742 516 970 745 870 794 886 735 560 1114 367 775 9604
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 181 210 203 364 296 248 271 284 337 195 356 127 222 3294
  PR 195 239 228 397 303 282 262 344 291 185 391 136 258 3511
  JML 376 449 431 761 599 530 533 628 628 380 747 263 480 6805
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6
  JML 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 0 1 15
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 183 210 203 365 296 248 271 284 337 197 362 127 222 3305
  PR 196 239 228 397 303 282 262 344 291 185 396 136 259 3518
  JML 379 449 431 762 599 530 533 628 628 382 758 263 481 6823

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MURUNG KERAMAT BINAAN BARU KARANG BUAH PATIH SELERA KARANG DUKUH PARIMATA SAMUDA SUNGAI SELUANG PASAR SUKARAMAI BAMBANGIN BELAWANG SUNGAI SELUANG RANGGA SURYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 538 758 527 990 760 888 812 905 751 570 1127 375 790 9791
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 159 309 96 228 161 358 279 277 123 188 369 112 303 2962
4 Jumlah surat suara digunakan 379 449 431 762 599 530 533 628 628 382 758 263 481 6823
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MURUNG KERAMAT BINAAN BARU KARANG BUAH PATIH SELERA KARANG DUKUH PARIMATA SAMUDA SUNGAI SELUANG PASAR SUKARAMAI BAMBANGIN BELAWANG SUNGAI SELUANG RANGGA SURYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 378 436 428 740 597 520 527 606 624 376 748 259 476 6715
2 Jumlah Suara tidak sah 1 13 3 22 2 10 6 22 4 6 10 4 5 108
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 379 449 431 762 599 530 533 628 628 382 758 263 481 6823

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MURUNG KERAMAT BINAAN BARU KARANG BUAH PATIH SELERA KARANG DUKUH PARIMATA SAMUDA SUNGAI SELUANG PASAR SUKARAMAI BAMBANGIN BELAWANG SUNGAI SELUANG RANGGA SURYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 231 203 239 417 266 196 205 306 439 140 220 132 203 3197
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 147 233 189 323 331 324 322 300 185 236 528 127 273 3518
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 378 436 428 740 597 520 527 606 624 376 748 259 476 6715