Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANTANG RAYA KARYA JADI KARYA MAKMUR BANDAR KARYA KARYA INDAH MUARA PULAU TAMBA JAYA RANTAU BAMBAN TELUK TAMBA TABUKAN RAYA PANTANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 354 258 434 365 196 345 109 223 346 392 240 3262
  PR 343 257 436 372 201 360 106 246 330 404 258 3313
  JML 697 515 870 737 397 705 215 469 676 796 498 6575
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 354 258 434 365 198 346 109 224 347 393 240 3268
  PR 343 257 436 372 202 360 106 246 331 407 258 3318
  JML 697 515 870 737 400 706 215 470 678 800 498 6586
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 207 172 227 159 119 272 102 170 165 216 163 1972
  PR 225 189 271 191 130 293 96 199 192 271 193 2250
  JML 432 361 498 350 249 565 198 369 357 487 356 4222
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 207 172 227 159 121 273 102 171 166 217 163 1978
  PR 225 189 271 191 131 293 96 199 193 274 193 2255
  JML 432 361 498 350 252 566 198 370 359 491 356 4233

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANTANG RAYA KARYA JADI KARYA MAKMUR BANDAR KARYA KARYA INDAH MUARA PULAU TAMBA JAYA RANTAU BAMBAN TELUK TAMBA TABUKAN RAYA PANTANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 712 526 888 753 406 720 220 479 691 813 509 6717
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 280 165 390 403 154 151 22 109 332 322 153 2481
4 Jumlah surat suara digunakan 432 361 498 350 252 566 198 370 359 491 356 4233
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANTANG RAYA KARYA JADI KARYA MAKMUR BANDAR KARYA KARYA INDAH MUARA PULAU TAMBA JAYA RANTAU BAMBAN TELUK TAMBA TABUKAN RAYA PANTANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 425 358 496 346 251 556 193 364 354 488 348 4179
2 Jumlah Suara tidak sah 7 3 2 4 1 10 5 6 5 3 8 54
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 432 361 498 350 252 566 198 370 359 491 356 4233

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANTANG RAYA KARYA JADI KARYA MAKMUR BANDAR KARYA KARYA INDAH MUARA PULAU TAMBA JAYA RANTAU BAMBAN TELUK TAMBA TABUKAN RAYA PANTANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 226 180 210 158 99 101 140 76 151 236 153 1730
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 199 178 286 188 152 455 53 288 203 252 195 2449
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 425 358 496 346 251 556 193 364 354 488 348 4179