Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BARAMBAI BARAMBAI KOLAM KANAN BARAMBAI KOLAM KIRI KARYA BARU PENDALAMAN BARU BARAMBAI KARYA TANI BAGAGAP HANDIL BARABAI PENDALAMAN SUNGAI KALI BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 590 515 855 218 573 421 513 249 486 527 637 5584
  PR 606 504 847 221 541 380 495 220 497 564 627 5502
  JML 1196 1019 1702 439 1114 801 1008 469 983 1091 1264 11086
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
  JML 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 590 515 855 218 573 421 514 249 486 527 637 5585
  PR 606 504 849 221 541 380 497 220 497 564 628 5507
  JML 1196 1019 1704 439 1114 801 1011 469 983 1091 1265 11092
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 395 384 558 122 295 258 256 151 323 328 475 3545
  PR 369 399 611 128 297 248 269 163 346 317 502 3649
  JML 764 783 1169 250 592 506 525 314 669 645 977 7194
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
  JML 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 395 384 558 122 295 258 257 151 323 328 475 3546
  PR 369 399 613 128 297 248 271 163 346 317 503 3654
  JML 764 783 1171 250 592 506 528 314 669 645 978 7200

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BARAMBAI BARAMBAI KOLAM KANAN BARAMBAI KOLAM KIRI KARYA BARU PENDALAMAN BARU BARAMBAI KARYA TANI BAGAGAP HANDIL BARABAI PENDALAMAN SUNGAI KALI BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1222 1041 1738 448 1138 818 1029 479 1004 1114 1291 11322
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 458 258 567 198 546 312 495 165 335 469 313 4116
4 Jumlah surat suara digunakan 764 783 1171 250 592 506 528 314 669 645 978 7200
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BARAMBAI BARAMBAI KOLAM KANAN BARAMBAI KOLAM KIRI KARYA BARU PENDALAMAN BARU BARAMBAI KARYA TANI BAGAGAP HANDIL BARABAI PENDALAMAN SUNGAI KALI BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 754 781 1162 245 575 498 517 309 654 639 970 7104
2 Jumlah Suara tidak sah 10 2 9 5 17 8 11 5 15 6 8 96
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 764 783 1171 250 592 506 528 314 669 645 978 7200

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BARAMBAI BARAMBAI KOLAM KANAN BARAMBAI KOLAM KIRI KARYA BARU PENDALAMAN BARU BARAMBAI KARYA TANI BAGAGAP HANDIL BARABAI PENDALAMAN SUNGAI KALI BARAMBAI KOLAM KIRI DALAM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 290 502 717 131 241 320 223 111 438 211 596 3780
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 464 279 445 114 334 178 294 198 216 428 374 3324
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 754 781 1162 245 575 498 517 309 654 639 970 7104