Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HATIWIN TATAKAN TAMBARANGAN TANDUI HARAPAN MASA CEMPAKA RUMINTIN TIMBAAN LAWAHAN SAWANG SUATO TATAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 204 1056 1134 298 533 396 915 355 657 639 1028 7215
  PR 197 1108 1211 308 582 462 950 379 729 648 1077 7651
  JML 401 2164 2345 606 1115 858 1865 734 1386 1287 2105 14866
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 31 0 3 0 0 0 0 5 9 48
  PR 0 0 14 0 2 0 0 0 0 2 7 25
  JML 0 0 45 0 5 0 0 0 0 7 16 73
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 204 1056 1165 298 536 396 915 355 657 644 1037 7263
  PR 197 1108 1225 308 584 462 950 379 729 650 1084 7676
  JML 401 2164 2390 606 1120 858 1865 734 1386 1294 2121 14939
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 159 792 731 234 374 243 573 308 402 406 596 4818
  PR 158 837 848 250 404 321 640 311 444 440 614 5267
  JML 317 1629 1579 484 778 564 1213 619 846 846 1210 10085
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 31 0 3 0 0 0 0 5 9 48
  PR 0 0 14 0 2 0 0 0 0 2 7 25
  JML 0 0 45 0 5 0 0 0 0 7 16 73
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 159 792 762 234 377 243 573 308 402 411 605 4866
  PR 158 837 862 250 406 321 640 311 444 442 621 5292
  JML 317 1629 1624 484 783 564 1213 619 846 853 1226 10158

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HATIWIN TATAKAN TAMBARANGAN TANDUI HARAPAN MASA CEMPAKA RUMINTIN TIMBAAN LAWAHAN SAWANG SUATO TATAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 410 2210 2395 619 1140 877 1906 750 1417 1315 2149 15188
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 93 581 771 135 357 313 693 131 571 462 923 5030
4 Jumlah surat suara digunakan 317 1629 1624 484 783 564 1213 619 846 853 1226 10158
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HATIWIN TATAKAN TAMBARANGAN TANDUI HARAPAN MASA CEMPAKA RUMINTIN TIMBAAN LAWAHAN SAWANG SUATO TATAKAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 309 1603 1588 478 761 548 1164 602 829 829 1215 9926
2 Jumlah Suara tidak sah 8 26 36 6 22 16 49 17 17 24 11 232
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 317 1629 1624 484 783 564 1213 619 846 853 1226 10158

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HATIWIN TATAKAN TAMBARANGAN TANDUI HARAPAN MASA CEMPAKA RUMINTIN TIMBAAN LAWAHAN SAWANG SUATO TATAKAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 184 980 1143 381 451 380 751 388 649 561 769 6637
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 125 623 445 97 310 168 413 214 180 268 446 3289
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 309 1603 1588 478 761 548 1164 602 829 829 1215 9926