Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PANDULANGAN SUNGAI BAHALANG MANDURIAN HILIR BATANG LANTIK KEPAYANG TIRIK SUKARAMAI ANDHIKA HIYUNG PEMATANG KARANGAN HILIR PANDAHAN PEMATANG KARANGAN PEMATANG KARANGAN HULU SERAWI MANDURIAN LABUNG PAPAGAN MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 445 336 327 310 476 239 327 287 545 682 797 477 619 384 301 434 96 7082
  PR 483 337 373 323 520 237 338 300 509 687 713 487 698 409 306 439 87 7246
  JML 928 673 700 633 996 476 665 587 1054 1369 1510 964 1317 793 607 873 183 14328
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 445 336 327 310 476 239 327 287 545 682 797 477 619 384 301 435 96 7083
  PR 483 337 373 323 520 237 338 300 509 687 714 487 698 409 306 440 87 7248
  JML 928 673 700 633 996 476 665 587 1054 1369 1511 964 1317 793 607 875 183 14331
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 327 220 246 216 348 177 96 189 408 548 573 352 404 313 244 328 83 5072
  PR 340 205 301 257 396 199 100 206 379 553 499 389 525 350 258 350 74 5381
  JML 667 425 547 473 744 376 196 395 787 1101 1072 741 929 663 502 678 157 10453
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 327 220 246 216 348 177 96 189 408 548 573 352 404 313 244 329 83 5073
  PR 340 205 301 257 396 199 100 206 379 553 500 389 525 350 258 351 74 5383
  JML 667 425 547 473 744 376 196 395 787 1101 1073 741 929 663 502 680 157 10456

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PANDULANGAN SUNGAI BAHALANG MANDURIAN HILIR BATANG LANTIK KEPAYANG TIRIK SUKARAMAI ANDHIKA HIYUNG PEMATANG KARANGAN HILIR PANDAHAN PEMATANG KARANGAN PEMATANG KARANGAN HULU SERAWI MANDURIAN LABUNG PAPAGAN MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 948 687 715 647 1018 487 679 600 1077 1399 1544 985 1346 811 620 891 187 14641
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 281 262 168 174 274 111 483 205 290 298 471 244 417 148 118 211 30 4185
4 Jumlah surat suara digunakan 667 425 547 473 744 376 196 395 787 1101 1073 741 929 663 502 680 157 10456
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PANDULANGAN SUNGAI BAHALANG MANDURIAN HILIR BATANG LANTIK KEPAYANG TIRIK SUKARAMAI ANDHIKA HIYUNG PEMATANG KARANGAN HILIR PANDAHAN PEMATANG KARANGAN PEMATANG KARANGAN HULU SERAWI MANDURIAN LABUNG PAPAGAN MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 654 416 516 456 712 359 191 378 775 1055 1030 724 884 652 488 663 156 10109
2 Jumlah Suara tidak sah 13 9 31 17 32 17 5 17 12 46 43 17 45 11 14 17 1 347
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 667 425 547 473 744 376 196 395 787 1101 1073 741 929 663 502 680 157 10456

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PANDULANGAN SUNGAI BAHALANG MANDURIAN HILIR BATANG LANTIK KEPAYANG TIRIK SUKARAMAI ANDHIKA HIYUNG PEMATANG KARANGAN HILIR PANDAHAN PEMATANG KARANGAN PEMATANG KARANGAN HULU SERAWI MANDURIAN LABUNG PAPAGAN MAKMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 466 311 325 264 386 249 128 193 283 410 430 381 592 495 256 451 91 5711
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 188 105 191 192 326 110 63 185 492 645 600 343 292 157 232 212 65 4398
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 654 416 516 456 712 359 191 378 775 1055 1030 724 884 652 488 663 156 10109