Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PARIGI KACIL KETAPANG MASTA GADUNG KERAMAT WARINGIN TANGKAWANG BUNDUNG GADUNG PAUL PARIGI BAKARANGAN TANGKAWANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 395 108 122 246 320 397 245 315 432 319 430 312 3641
  PR 392 111 91 243 326 389 249 349 457 334 482 328 3751
  JML 787 219 213 489 646 786 494 664 889 653 912 640 7392
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 395 108 122 246 320 397 245 315 432 319 430 312 3641
  PR 392 111 91 243 326 389 249 349 457 334 482 328 3751
  JML 787 219 213 489 646 786 494 664 889 653 912 640 7392
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 244 76 69 148 201 207 154 203 276 218 280 174 2250
  PR 241 79 57 168 190 223 155 203 326 237 313 206 2398
  JML 485 155 126 316 391 430 309 406 602 455 593 380 4648
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 244 76 69 148 201 207 154 203 276 218 280 174 2250
  PR 241 79 57 168 190 223 155 203 326 237 313 206 2398
  JML 485 155 126 316 391 430 309 406 602 455 593 380 4648

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PARIGI KACIL KETAPANG MASTA GADUNG KERAMAT WARINGIN TANGKAWANG BUNDUNG GADUNG PAUL PARIGI BAKARANGAN TANGKAWANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 804 224 218 499 660 803 505 678 908 667 932 654 7552
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 319 69 92 183 269 373 196 272 306 212 339 274 2904
4 Jumlah surat suara digunakan 485 155 126 316 391 430 309 406 602 455 593 380 4648
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PARIGI KACIL KETAPANG MASTA GADUNG KERAMAT WARINGIN TANGKAWANG BUNDUNG GADUNG PAUL PARIGI BAKARANGAN TANGKAWANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 459 142 125 304 380 418 294 388 575 443 562 368 4458
2 Jumlah Suara tidak sah 26 13 1 12 11 12 15 18 27 12 31 12 190
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 485 155 126 316 391 430 309 406 602 455 593 380 4648

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PARIGI KACIL KETAPANG MASTA GADUNG KERAMAT WARINGIN TANGKAWANG BUNDUNG GADUNG PAUL PARIGI BAKARANGAN TANGKAWANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 164 88 82 195 189 237 188 292 339 166 311 225 2476
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 295 54 43 109 191 181 106 96 236 277 251 143 1982
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 459 142 125 304 380 418 294 388 575 443 562 368 4458