Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KALUMPANG PARING GULING TIMBUNG BUNGUR BARU PURUT RANTAU BUJUR HANGUI SHABAH BANUA PADANG HILIR BUNGUR BANUA PADANG LINUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 513 293 235 298 350 327 126 813 215 489 326 352 4337
  PR 549 310 242 305 382 334 117 775 238 491 368 357 4468
  JML 1062 603 477 603 732 661 243 1588 453 980 694 709 8805
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 12 0 0 0 8 3 18 2 0 43
  PR 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 6
  JML 0 0 0 13 0 0 0 8 5 21 2 0 49
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 12 0 0 0 0 0 1 22 8 21 0 0 64
  PR 2 2 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 12
  JML 14 2 0 0 0 0 2 22 9 27 0 0 76
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 525 293 235 310 350 327 127 843 226 528 328 352 4444
  PR 551 312 242 306 382 334 118 775 241 500 368 357 4486
  JML 1076 605 477 616 732 661 245 1618 467 1028 696 709 8930
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 312 187 178 230 254 265 87 602 160 316 242 247 3080
  PR 333 192 191 256 284 278 81 581 182 351 276 265 3270
  JML 645 379 369 486 538 543 168 1183 342 667 518 512 6350
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 7 0 0 0 0 2 16 0 0 25
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
  JML 0 0 0 7 0 0 0 0 3 19 0 0 29
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 12 0 0 0 0 0 1 22 8 21 0 0 64
  PR 2 2 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 12
  JML 14 2 0 0 0 0 2 22 9 27 0 0 76
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 324 187 178 237 254 265 88 624 170 353 242 247 3169
  PR 335 194 191 256 284 278 82 581 184 360 276 265 3286
  JML 659 381 369 493 538 543 170 1205 354 713 518 512 6455

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KALUMPANG PARING GULING TIMBUNG BUNGUR BARU PURUT RANTAU BUJUR HANGUI SHABAH BANUA PADANG HILIR BUNGUR BANUA PADANG LINUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1087 616 487 616 748 676 249 1623 463 1001 710 724 9000
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 428 235 118 123 210 133 79 418 109 288 192 212 2545
4 Jumlah surat suara digunakan 659 381 369 493 538 543 170 1205 354 713 518 512 6455
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KALUMPANG PARING GULING TIMBUNG BUNGUR BARU PURUT RANTAU BUJUR HANGUI SHABAH BANUA PADANG HILIR BUNGUR BANUA PADANG LINUH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 650 374 362 481 519 541 167 1192 324 703 497 500 6310
2 Jumlah Suara tidak sah 9 7 7 12 19 2 3 13 30 10 21 12 145
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 659 381 369 493 538 543 170 1205 354 713 518 512 6455

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KALUMPANG PARING GULING TIMBUNG BUNGUR BARU PURUT RANTAU BUJUR HANGUI SHABAH BANUA PADANG HILIR BUNGUR BANUA PADANG LINUH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 352 251 150 299 288 332 43 640 190 455 349 213 3562
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 298 123 212 182 231 209 124 552 134 248 148 287 2748
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 650 374 362 481 519 541 167 1192 324 703 497 500 6310