Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SALAM BABARIS SUATO LAMA KAMBANG HABANG LAMA PANTAI CABE SUATO BARU KAMBANG HABANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 885 699 789 936 416 721 4446
  PR 901 686 779 912 437 703 4418
  JML 1786 1385 1568 1848 853 1424 8864
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 4
  PR 0 0 0 0 0 6 6
  JML 0 0 0 0 0 10 10
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 885 699 789 936 416 725 4450
  PR 901 686 779 912 437 709 4424
  JML 1786 1385 1568 1848 853 1434 8874
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 657 574 556 705 297 488 3277
  PR 747 574 586 721 348 514 3490
  JML 1404 1148 1142 1426 645 1002 6767
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 4 4
  PR 0 0 0 0 0 6 6
  JML 0 0 0 0 0 10 10
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 657 574 556 705 297 492 3281
  PR 747 574 586 721 348 520 3496
  JML 1404 1148 1142 1426 645 1012 6777

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SALAM BABARIS SUATO LAMA KAMBANG HABANG LAMA PANTAI CABE SUATO BARU KAMBANG HABANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1825 1414 1602 1888 871 1456 9056
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 421 266 460 462 226 444 2279
4 Jumlah surat suara digunakan 1404 1148 1142 1426 645 1012 6777
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SALAM BABARIS SUATO LAMA KAMBANG HABANG LAMA PANTAI CABE SUATO BARU KAMBANG HABANG BARU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1392 1139 1128 1410 641 985 6695
2 Jumlah Suara tidak sah 12 9 14 16 4 27 82
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1404 1148 1142 1426 645 1012 6777

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SALAM BABARIS SUATO LAMA KAMBANG HABANG LAMA PANTAI CABE SUATO BARU KAMBANG HABANG BARU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 833 775 589 1041 464 623 4325
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 559 364 539 369 177 362 2370
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1392 1139 1128 1410 641 985 6695