Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HAMALAU PARING AGUNG SARANG HALANG SUNGAI KALI ASAM TAMIYANG BARU BATANG KULUR KANAN BATANG KULUR TENGAH BATANG KULUR KIRI BUMI BERKAT IDA MANGGALA HARITI SUNGAI RAYA SELATAN SUNGAI RAYA UTARA KARASIKAN TELAGA BIDADARI TANAH BANGKANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 683 358 333 150 395 350 283 241 180 203 210 391 191 450 388 361 558 442 6167
  PR 774 373 371 177 426 378 324 294 175 231 232 400 232 567 367 380 572 476 6749
  JML 1457 731 704 327 821 728 607 535 355 434 442 791 423 1017 755 741 1130 918 12916
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27
  PR 23 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27
  JML 48 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 54
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 708 358 333 150 395 350 283 241 180 203 211 391 191 450 389 362 586 442 6223
  PR 797 373 372 177 427 378 324 294 175 231 232 400 232 567 367 382 572 476 6776
  JML 1505 731 705 327 822 728 607 535 355 434 443 791 423 1017 756 744 1158 918 12999
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 469 307 200 136 230 208 208 217 153 140 166 330 128 286 200 219 310 266 4173
  PR 547 314 224 162 260 231 249 285 162 174 173 353 161 412 272 229 358 334 4900
  JML 1016 621 424 298 490 439 457 502 315 314 339 683 289 698 472 448 668 600 9073
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 27
  PR 23 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 27
  JML 48 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 54
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 494 307 200 136 230 208 208 217 153 140 167 330 128 286 201 220 338 266 4229
  PR 570 314 225 162 261 231 249 285 162 174 173 353 161 412 272 231 358 334 4927
  JML 1064 621 425 298 491 439 457 502 315 314 340 683 289 698 473 451 696 600 9156

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HAMALAU PARING AGUNG SARANG HALANG SUNGAI KALI ASAM TAMIYANG BARU BATANG KULUR KANAN BATANG KULUR TENGAH BATANG KULUR KIRI BUMI BERKAT IDA MANGGALA HARITI SUNGAI RAYA SELATAN SUNGAI RAYA UTARA KARASIKAN TELAGA BIDADARI TANAH BANGKANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1486 745 719 334 837 742 620 545 362 442 451 807 431 1038 769 755 1153 936 13172
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 422 124 294 36 346 303 163 43 47 128 111 124 142 340 296 304 457 336 4016
4 Jumlah surat suara digunakan 1064 621 425 298 491 439 457 502 315 314 340 683 289 698 473 451 696 600 9156
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HAMALAU PARING AGUNG SARANG HALANG SUNGAI KALI ASAM TAMIYANG BARU BATANG KULUR KANAN BATANG KULUR TENGAH BATANG KULUR KIRI BUMI BERKAT IDA MANGGALA HARITI SUNGAI RAYA SELATAN SUNGAI RAYA UTARA KARASIKAN TELAGA BIDADARI TANAH BANGKANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1043 589 407 288 471 422 455 489 300 296 326 661 276 684 442 436 666 582 8833
2 Jumlah Suara tidak sah 21 32 18 10 20 17 2 13 15 18 14 22 13 14 31 15 30 18 323
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1064 621 425 298 491 439 457 502 315 314 340 683 289 698 473 451 696 600 9156

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HAMALAU PARING AGUNG SARANG HALANG SUNGAI KALI ASAM TAMIYANG BARU BATANG KULUR KANAN BATANG KULUR TENGAH BATANG KULUR KIRI BUMI BERKAT IDA MANGGALA HARITI SUNGAI RAYA SELATAN SUNGAI RAYA UTARA KARASIKAN TELAGA BIDADARI TANAH BANGKANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 649 340 193 167 277 204 263 248 161 169 196 430 167 342 258 225 332 324 4945
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 394 249 214 121 194 218 192 241 139 127 130 231 109 342 184 211 334 258 3888
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1043 589 407 288 471 422 455 489 300 296 326 661 276 684 442 436 666 582 8833