Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KARANG JAWA MUKA MALUTU BATU LAKI JELATANG DURIAN RABUNG MADANG MAWANGI BATU BINI JEMBATAN MERAH PADANG BATUNG PAHAMPANGAN JAMBU HULU KALIRING PANDULANGAN TABIHI KARANG JAWA MALILINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 452 515 423 347 276 418 419 713 246 291 311 476 493 623 587 528 318 7436
  PR 481 517 426 346 284 408 434 728 272 293 357 559 523 636 585 585 321 7755
  JML 933 1032 849 693 560 826 853 1441 518 584 668 1035 1016 1259 1172 1113 639 15191
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 8
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 9
  JML 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 3 0 17
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 453 515 423 347 277 418 419 713 246 292 311 476 496 624 591 531 318 7450
  PR 485 517 426 346 284 408 434 728 272 295 357 559 523 637 586 586 321 7764
  JML 938 1032 849 693 561 826 853 1441 518 587 668 1035 1019 1261 1177 1117 639 15214
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 361 324 281 230 192 309 279 513 180 225 187 281 335 430 396 403 231 5157
  PR 398 387 316 261 236 307 292 549 218 247 233 379 418 489 480 477 262 5949
  JML 759 711 597 491 428 616 571 1062 398 472 420 660 753 919 876 880 493 11106
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 8
  PR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 9
  JML 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 3 0 17
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 362 324 281 230 193 309 279 513 180 226 187 281 338 431 400 406 231 5171
  PR 402 387 316 261 236 307 292 549 218 249 233 379 418 490 481 478 262 5958
  JML 764 711 597 491 429 616 571 1062 398 475 420 660 756 921 881 884 493 11129

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KARANG JAWA MUKA MALUTU BATU LAKI JELATANG DURIAN RABUNG MADANG MAWANGI BATU BINI JEMBATAN MERAH PADANG BATUNG PAHAMPANGAN JAMBU HULU KALIRING PANDULANGAN TABIHI KARANG JAWA MALILINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 951 1055 866 707 571 842 870 1470 528 596 680 1055 1035 1281 1195 1136 652 15490
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 187 344 269 216 142 226 299 408 130 121 260 395 279 360 314 252 159 4361
4 Jumlah surat suara digunakan 764 711 597 491 429 616 571 1062 398 475 420 660 756 921 881 884 493 11129
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KARANG JAWA MUKA MALUTU BATU LAKI JELATANG DURIAN RABUNG MADANG MAWANGI BATU BINI JEMBATAN MERAH PADANG BATUNG PAHAMPANGAN JAMBU HULU KALIRING PANDULANGAN TABIHI KARANG JAWA MALILINGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 744 693 584 478 413 593 559 1033 389 447 407 633 723 895 844 853 475 10763
2 Jumlah Suara tidak sah 20 18 13 13 16 23 12 29 9 28 13 27 33 26 37 31 18 366
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 764 711 597 491 429 616 571 1062 398 475 420 660 756 921 881 884 493 11129

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KARANG JAWA MUKA MALUTU BATU LAKI JELATANG DURIAN RABUNG MADANG MAWANGI BATU BINI JEMBATAN MERAH PADANG BATUNG PAHAMPANGAN JAMBU HULU KALIRING PANDULANGAN TABIHI KARANG JAWA MALILINGIN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 423 424 160 221 235 359 315 469 287 264 277 313 274 532 452 428 171 5604
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 321 269 424 257 178 234 244 564 102 183 130 320 449 363 392 425 304 5159
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 744 693 584 478 413 593 559 1033 389 447 407 633 723 895 844 853 475 10763