Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KANDANGAN KOTA TIBUNG RAYA AMAWANG KANAN AMAWANG KIRI MUKA AMAWANG KIRI BARIANG SUNGAI PARING LUNGAU BANGKAU SUNGAI KUPANG GAMBAH DALAM BARAT GAMBAH DALAM GAMBAH LUAR MUKA GAMBAH LUAR JAMBU HILIR KANDANGAN BARAT KANDANGAN UTARA BALUTI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2995 817 495 664 735 355 531 646 648 1072 485 722 683 395 1606 1782 1077 1277 16985
  PR 3174 926 552 716 735 330 580 645 592 1089 511 760 712 445 1709 1937 1343 1400 18156
  JML 6169 1743 1047 1380 1470 685 1111 1291 1240 2161 996 1482 1395 840 3315 3719 2420 2677 35141
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 48 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 0 69
  PR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 17
  JML 50 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 24 0 86
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 31 0 0 2 0 0 0 0 0 20 3 13 0 0 4 1 0 0 74
  PR 27 0 0 11 0 0 0 0 0 18 4 13 0 0 4 0 0 0 77
  JML 58 0 0 13 0 0 0 0 0 38 7 26 0 0 8 1 0 0 151
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 32 0 4 2 2 0 0 1 2 0 3 0 5 2 4 24 30 0 111
  PR 20 0 3 4 0 0 0 0 1 0 2 0 6 3 3 17 30 6 95
  JML 52 0 7 6 2 0 0 1 3 0 5 0 11 5 7 41 60 6 206
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 3106 820 500 668 737 355 532 647 650 1092 491 735 688 398 1614 1808 1121 1277 17239
  PR 3223 928 555 731 735 330 580 645 593 1107 517 773 718 450 1716 1955 1383 1406 18345
  JML 6329 1748 1055 1399 1472 685 1112 1292 1243 2199 1008 1508 1406 848 3330 3763 2504 2683 35584
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2028 544 351 414 380 240 351 324 416 565 261 478 478 273 1044 1151 739 735 10772
  PR 2254 653 369 515 401 239 439 390 422 613 357 523 527 359 1190 1365 951 900 12467
  JML 4282 1197 720 929 781 479 790 714 838 1178 618 1001 1005 632 2234 2516 1690 1635 23239
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 48 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 0 69
  PR 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 17
  JML 50 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 24 0 86
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 20 0 0 2 0 0 0 0 0 9 3 3 0 0 1 0 0 0 38
  PR 22 0 0 9 0 0 0 0 0 9 4 3 0 0 1 0 0 0 48
  JML 42 0 0 11 0 0 0 0 0 18 7 6 0 0 2 0 0 0 86
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 32 0 4 2 2 0 0 1 2 0 3 0 5 2 4 24 30 0 111
  PR 20 0 3 4 0 0 0 0 1 0 2 0 6 3 3 17 30 6 95
  JML 52 0 7 6 2 0 0 1 3 0 5 0 11 5 7 41 60 6 206
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 2128 547 356 418 382 240 352 325 418 574 267 481 483 276 1049 1176 783 735 10990
  PR 2298 655 372 528 401 239 439 390 423 622 363 526 533 364 1194 1383 991 906 12627
  JML 4426 1202 728 946 783 479 791 715 841 1196 630 1007 1016 640 2243 2559 1774 1641 23617

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KANDANGAN KOTA TIBUNG RAYA AMAWANG KANAN AMAWANG KIRI MUKA AMAWANG KIRI BARIANG SUNGAI PARING LUNGAU BANGKAU SUNGAI KUPANG GAMBAH DALAM BARAT GAMBAH DALAM GAMBAH LUAR MUKA GAMBAH LUAR JAMBU HILIR KANDANGAN BARAT KANDANGAN UTARA BALUTI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 6289 1779 1067 1408 1500 697 1133 1318 1264 2208 1016 1511 1422 857 3394 3789 2479 2733 35864
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1863 577 339 462 717 218 342 603 423 1012 386 504 406 217 1137 1230 705 1092 12233
4 Jumlah surat suara digunakan 4426 1202 728 946 783 479 791 715 841 1196 630 1007 1016 640 2243 2559 1774 1641 23617
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KANDANGAN KOTA TIBUNG RAYA AMAWANG KANAN AMAWANG KIRI MUKA AMAWANG KIRI BARIANG SUNGAI PARING LUNGAU BANGKAU SUNGAI KUPANG GAMBAH DALAM BARAT GAMBAH DALAM GAMBAH LUAR MUKA GAMBAH LUAR JAMBU HILIR KANDANGAN BARAT KANDANGAN UTARA BALUTI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 4267 1179 695 912 755 453 757 686 828 1158 589 952 979 615 2171 2497 1723 1620 22836
2 Jumlah Suara tidak sah 159 23 33 34 28 26 34 29 13 38 41 55 37 25 72 62 51 21 781
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 4426 1202 728 946 783 479 791 715 841 1196 630 1007 1016 640 2243 2559 1774 1641 23617

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KANDANGAN KOTA TIBUNG RAYA AMAWANG KANAN AMAWANG KIRI MUKA AMAWANG KIRI BARIANG SUNGAI PARING LUNGAU BANGKAU SUNGAI KUPANG GAMBAH DALAM BARAT GAMBAH DALAM GAMBAH LUAR MUKA GAMBAH LUAR JAMBU HILIR KANDANGAN BARAT KANDANGAN UTARA BALUTI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 2436 749 442 584 450 221 447 333 327 638 318 515 596 405 1142 1517 1114 913 13147
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1831 430 253 328 305 232 310 353 501 520 271 437 383 210 1029 980 609 707 9689
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 4267 1179 695 912 755 453 757 686 828 1158 589 952 979 615 2171 2497 1723 1620 22836