Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PAKAPURAN KECIL PAHARANGAN HAMAYUNG UTARA HAMAYUNG TELUK KABAK PASUNGKAN TELUK HAUR BARUH KEMBANG MDL. MURUNG MESJID SUNGAI MANDALA SUNGAI GARUDA BALAH PAIKAT MURUNG RAYA PANDAK DAUN PARAMAIAN PAKAN DALAM TAMBAK BITIN PANGGANDINGAN HAKURUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 951 651 551 854 542 517 694 909 453 554 301 508 521 399 747 799 608 629 783 11971
  PR 913 634 605 844 537 528 696 933 433 516 331 476 491 388 731 779 595 626 724 11780
  JML 1864 1285 1156 1698 1079 1045 1390 1842 886 1070 632 984 1012 787 1478 1578 1203 1255 1507 23751
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 12
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 951 651 551 854 542 518 694 909 453 554 301 508 521 399 747 801 611 630 783 11978
  PR 913 634 605 844 537 528 696 935 434 516 331 476 491 388 731 779 600 626 724 11788
  JML 1864 1285 1156 1698 1079 1046 1390 1844 887 1070 632 984 1012 787 1478 1580 1211 1256 1507 23766
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 524 351 264 375 274 258 337 532 262 247 178 207 252 204 339 413 346 441 474 6278
  PR 648 412 299 517 337 361 475 681 317 304 231 258 281 261 454 559 453 498 475 7821
  JML 1172 763 563 892 611 619 812 1213 579 551 409 465 533 465 793 972 799 939 949 14099
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 12
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 524 351 264 375 274 259 337 532 262 247 178 207 252 204 339 415 349 442 474 6285
  PR 648 412 299 517 337 361 475 683 318 304 231 258 281 261 454 559 458 498 475 7829
  JML 1172 763 563 892 611 620 812 1215 580 551 409 465 533 465 793 974 807 940 949 14114

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PAKAPURAN KECIL PAHARANGAN HAMAYUNG UTARA HAMAYUNG TELUK KABAK PASUNGKAN TELUK HAUR BARUH KEMBANG MDL. MURUNG MESJID SUNGAI MANDALA SUNGAI GARUDA BALAH PAIKAT MURUNG RAYA PANDAK DAUN PARAMAIAN PAKAN DALAM TAMBAK BITIN PANGGANDINGAN HAKURUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1900 1310 1180 1731 1100 1065 1417 1882 905 1091 645 1003 1033 803 1507 1611 1228 1281 1538 24230
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 728 547 617 839 489 445 605 667 325 540 236 538 500 338 714 637 418 341 589 10113
4 Jumlah surat suara digunakan 1172 763 563 892 611 620 812 1215 580 551 409 465 533 465 793 974 807 940 949 14114
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PAKAPURAN KECIL PAHARANGAN HAMAYUNG UTARA HAMAYUNG TELUK KABAK PASUNGKAN TELUK HAUR BARUH KEMBANG MDL. MURUNG MESJID SUNGAI MANDALA SUNGAI GARUDA BALAH PAIKAT MURUNG RAYA PANDAK DAUN PARAMAIAN PAKAN DALAM TAMBAK BITIN PANGGANDINGAN HAKURUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1140 742 557 883 597 607 800 1183 547 535 400 457 527 454 777 960 792 926 939 13823
2 Jumlah Suara tidak sah 32 21 6 9 14 13 12 32 33 16 9 8 6 11 16 14 15 14 10 291
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1172 763 563 892 611 620 812 1215 580 551 409 465 533 465 793 974 807 940 949 14114

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PAKAPURAN KECIL PAHARANGAN HAMAYUNG UTARA HAMAYUNG TELUK KABAK PASUNGKAN TELUK HAUR BARUH KEMBANG MDL. MURUNG MESJID SUNGAI MANDALA SUNGAI GARUDA BALAH PAIKAT MURUNG RAYA PANDAK DAUN PARAMAIAN PAKAN DALAM TAMBAK BITIN PANGGANDINGAN HAKURUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 522 460 332 509 347 384 411 579 290 205 141 116 198 286 250 383 420 523 675 7031
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 618 282 225 374 250 223 389 604 257 330 259 341 329 168 527 577 372 403 264 6792
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1140 742 557 883 597 607 800 1183 547 535 400 457 527 454 777 960 792 926 939 13823